สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นชาวลำปาง

ลำปาง – สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะวุฒิสภา ในการลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ที่มาร่วมรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง พร้อมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และโครงการพัฒนาชุมชน และเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างสอดคล้องเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคมสุจริต ที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสงบสุข เป็นธรรม มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการจัดนิทรรศการของเยาวชนช่อสะอาดรักษ์ประชาธิปไตยของโรงเรียนบ้านสามขา อ.แม่ทะ และโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน การเสวนาในหัวข้อการพัฒนาชุมชน และเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย และพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณต่อเบื้องหน้าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image