อปท.เจอปัญหารายได้หด เร่งรัฐบาลอุดหนุนเงินกู้ 4 แสนล้านอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายการจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ โดยรัฐบาลแจ้งว่าจะเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และจากการประเมินล่าสุด กรณีรัฐบาลมีนโยบายให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีบางประเภท ทำให้ อปท.ที่มีรายได้จากภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่มีรายได้ลดลง

ขณะที่การประเมินภาษีอพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างและได้รับการยกเว้นภาษี ดังนั้นทำให้ อปท.มีรายได้ที่จัดเก็บได้เองหายไปเกิน 50% และหลังจากคณะรัฐมนตรี( ครม.) มีมติให้ลดหย่อนการจัดเก็บภาษีลงอีก 90% ทำให้การเก็บรายได้ท้องถิ่นจากการประเมินลดลงอีก ขณะนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลังสถานการณ์โควิด-19 อปท.ทั่วประเทศต้องขออนุมัติสภาท้องถิ่นเพื่อนำเงินสะสม หรือเงินสำรองจ่ายมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ

“เมื่อรัฐบาลมีปัญหาจากการหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขโดยวิธีกู้เงินมาใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนทั้งระบบ แต่ อปท.ไม่สามารถกู้เงินเหมือนรัฐบาลได้ จึงจะต้องอาศัยการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่น และรอให้รัฐบาลอุดหนุนงบให้บางส่วน ดังนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนให้ครบทุกมิติ ก็ควรให้ อปท.เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึ่งของประชาชน เบื้องต้นรัฐบาลควรใช้วงเงินกู้ 4 แสนล้าน อุดหนุนให้ อปท.ซึ่งมีการกำหนดแผนงาน โครงการไว้แล้ว โดยมีเงื่อนไขให้เป็นโครงการลักษณะการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อวางรากฐานให้กับประเทศ โดยให้อุดหนุนวงเงินเฉลี่ย เท่ากับรายได้จริงของท้องถิ่นที่มีรายได้ในปีงบประมาณปี 2562 เพื่อให้ท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างรวดเร็ว” นายศักดิพงศ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image