กลุ่มประมงพื้นบ้าน-กลุ่มเลี้ยงนกเขา หนุนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ

กลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียง ใน อ.จะนะ จ.สงขลา หนุนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ขอข้อมูลจาก ศอ.บต.และกลุ่มทุน สร้างความเชื่อมั่นให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ย้ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพเดิมที่ทำอยู่

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายลีฝีน ขวัญโต๊ะ อาชีพประมงพื้นที่บ้าน อ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ไม่มีใครต่อต้านการเกิดขึ้นของเมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ แต่ต้องการข้อมูลจาก ศอ.บต. และผู้ที่จะมาลงทุน เพราะประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหนึ่งที่คนพื้นที่ยึดเป็นอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว

“ประมงพื้นบ้านขอความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมที่มากับเมืองต้นแบบ จะต้องไม่ทำให้อาชีพประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ และหากมีผลกระทบจะดำเนินการอย่างไร สิ่งเหล่านี้ต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าอาชีพเดิมๆ ที่มีอยู่แล้วของคนในพื้นที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม”

นายจูแม เส็นแอ เจ้าของฟาร์มนกเขาชวาเสียง อ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า การผลักดันให้เกิด “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ของรัฐบาล ผู้เลี้ยงนกเขาชวาส่วนใหญ่ในพื้นที่ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก มีรายได้จากนกเขาชวาเสียงปีละหลายร้อยล้านบาท ไม่ได้ขัดข้องหรือต่อต้านการที่จะมีเมืองต้นแบบที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกิดขึ้น

“ขอให้ ศอ.บต. และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้มากกว่าเดิม และให้สร้างความเชื่อมั่นต่อคนในพื้นที่ว่า อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้กระทบต่ออาชีพเลี้ยงนกเขาชวาได้รับผลกระทบ และ สมมติว่าเกิดผลกระทบจะแก้ปัญหาอย่างไร มีการทำความเข้าใจก็จริง แต่ยังไม่มากพอในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น” นายจูแม กล่าว

Advertisement

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ศอ.บต. ยังดำเนินการในการสร้างความเข้าใจในโครงการ “เมืองต้นแบบที่ 4” ในพื้นที่ต่อ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจให้แก่คนในพื้นที่เป็นอันดับแรก และยังจะมีกิจกรรมพบปะรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งมีการประสานกับผู้ลงทุน

พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวว่าลงนามกับสถาบันการศึกษา ที่จะให้ผลิตนักศึกษาให้สอดคล้องต่อภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการดำเนินการพัฒนาทุกอาชีพในพื้นที่ 3 ตำบลให้มีความก้าวหน้า ก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นของเมืองต้นแบบที่ 4

“กำลังผลักดันให้กรมที่ดินดำเนินการออกเอกสารสิทธิ และสิทธิการทำกินในที่ดินของรัฐ เพื่อให้ชาวบ้านที่ทำกินในที่ดินของรัฐสามารถได้เอกสารสิทธิ และสิทธิในการทำกิน เร่งดำเนินการอยู่เต็มที่ ขอให้มั่นใจว่าทุกอาชีพที่มีอยู่จะได้รับการดูแลและจะดีกว่าเดิม เมืองต้นแบบมาเพื่อพัฒนา เพื่อสร้างความเจริญ ไม่ได้มาเพื่อทำให้อาชีพเดิมของคนในพื้นที่เสียหาย” พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image