ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” ปี 63 สุดเจ๋ง ให้ความรู้ครบทุกขั้นตอน ชาวบ้านถูกใจแห่สมัครเข้าร่วม หวังสร้างชีวิตใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) กรมประมง เปิดเผยว่า จากที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้ดำเนินจัดทำ “โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปประกอบอาชีพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้คนในชุมชนพื้นที่เป้าหมายให้มีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภคด้วย โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ โดยโครงการดังกกล่าวได้รับความสนใจทั้งเกษตรกรและประชาชนเป็นอย่างมาก จนทำให้ขณะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯแล้ว 2,520 คนครบตามเป้าหมายที่กำหนดในพื้นที่ดำเนินการ 42 จังหวัด

“ โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประสบความเดือนร้อนจากที่ต้องตกงาน และตัดสินใจเดินทางกลับสู่บ้านเกิด ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยทุกคนหวังที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯดังกล่าวไปสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งจากที่ติดตามผลการอบรมในเบื้องต้นพบว่า ทุกคนต่างพึ่งพอใจกับการดำเนินโครงการฯของกรมประมงในครั้งนี้”

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการฝึกอบรมนั้น กำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของกรมประมง ทั้ง 42 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เช่น วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ของปลา การอนุบาลลูกปลา เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลากระโห้ ปลาดุก กบ เป็นต้น โรคสัตว์น้ำและวิธีป้องกัน คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและฟาร์มของเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ

“ที่สำคัญอีกประการ คือ หลังจากที่จบการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อนำไปเลี้ยงต่อยอดการสร้างรายได้อีกด้วย ดังนั้นหากเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง บางเขน และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทั้ง 42 แห่ง”

Advertisement

“กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นับหน่วยงานหลักของกรมประมงที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และให้บริการด้านความรู้และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อฟื้นฟูเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ และสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงมีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ทุกคน เพื่อการสร้างและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมประมง” นายเฉลิมชัย กล่าวในที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image