ตากหวั่นโควิด-19 จากเมียนมา ยกระดับแผนป้องกัน 5 อำเภอชายแดน

ตากหวั่นโควิด-19 จากเมียนมา ยกระดับแผนป้องกัน 5 อำเภอชายแดน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่โรงพยาบาล (รพ.) แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อประชุมวางมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หลังจากที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศเมียนมา และ จ.ตาก มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนเมียนมากว่า 500 กิโลเมตร โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  พ.ต.อ.อำพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (รอง นพ.สสจ.) ตาก และ นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด ฝ่ายทหาร สาธารณสุขอำเภอแม่สอด หน่วยควบคุมโรคระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมา และหารือถึงการวางมาตรการป้องกันตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ระบบสาธารณสุข ที่ต้องรับมือกับการระบาด หากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากการเฝ้าระวังไม่ให้คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองแล้ว

นายธนิตพล กล่าวว่า ต้องยกระดับการรับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เช่น การป้องกันไม่ให้คนเข้ามาในประเทศโดยการเพิ่มกำลังคน การพิสจน์บุคคลในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และขณะนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รถยนต์พระราชทานเก็บเชื้อตัวอย่าง ซึ่งได้ตรวจชาว จ.ตาก 5 อำเภอชายแดน ไปแล้ว 2,000–3,000 คน ยังไม่พบผู้ใดติดเชื้อโควิด-19 ส่วนมาตรการที่จะเข้มข้นขึ้นในพื้นที่ ก็ต้องมองเรื่องเศรษฐกิจ หรือการค้าชายแดนในพื้นที่ด้วยความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะปกติ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ทราบมาว่า ทางรัฐบาลเมียนมามีมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ได้ดี ซึ่งทางไทยก็จะสนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับทางเมียนมาในการป้องกันเรื่องไวรัสโควิด -19 ได้ด้วย

Advertisement

“สำหรับแผนการรับมือสถานการณ์โรคควิด-19 จากประเทศเมียนมานั้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตาก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ได้วางมาตรการไว้แล้ว คือ จะมีการยกระดับมาตรการในการป้องกันโรคในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ทั้งหมด สร้างช่องทางประสานงานกับฝ่ายเมียนมาตามพื้นที่ต่างๆ การพิสูจน์บุคคลที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน เปิดโควิดคอลเซ็นเตอร์อีกครั้ง วางแผนโรงพยาบาลสนามเมื่อต้องการความช่วยเหลือ และนำร่องพัฒนาชุมชนต่างชาติในเขตเมืองให้เป็นชุมชนต่างด้าวนิวนิมอล (New Normal Migrant Community) เป็นต้น” นายธนิตพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image