‘แปดริ้ว’ฟื้นตลาดกุ้ง-ปลา จัดงานรวม ‘สัตว์น้ำไทย2020’ หนุนเกษตรกรก้าวทันยุคแบบยั่งยืน

‘แปดริ้ว’ฟื้นตลาดกุ้ง-ปลา จัด
งานรวม‘สัตว์น้ำไทย2020’
หนุนเกษตรกรก้าวทันยุคแบบยั่งยืน

หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาด สมาคมกุ้งตะวันออกเตรียมเดินหน้าจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2020 หรือ Thai Aqua Expo 2020” ช่วยกระตุ้นเกษตรกรในการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการ และปัจจัยการผลิตสมัยใหม่ให้ก้าวทันต่อยุค ในการช่วยลดต้นทุนและมีความมั่นคงทางอาชีพ ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน”

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สมาคมกุ้งตะวันออกไทย นำโดย น.ส.พัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ประธานชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ นายศุภกิจ ทองแดง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน นายธรรมรงค์ ร่มพฤกษ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรี นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี นายมานพ ไชยริปู ประธานแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม จันทบุรี และ นายอุดร ส่งเสริม รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ จ.ระยอง และประธานการจัดงานสัตว์น้ำไทย 2020 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2020 หรือ Thai Aqua Expo 2020” ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 ธันวาคมนี้ โดยจะมีการรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่น่าสนใจ และมาแรงในประเทศไว้ในงานเดียว ทั้งกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง ตลอดจนสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกที่น่าสนใจ เช่น ปูทะเล มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดทั้งในประเทศ และตลาดโลก ส่งเสริมความยั่งยืนในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย โดยจะมีการจัดห้องสัมมนาให้ความรู้การเพาะเลี้ยงตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขแก่เกษตรกรผู้สนใจ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ จากผู้ค้าปัจจัยการผลิต และหน่วยงานต่างๆ กว่า 70 บูธ

น.ส.พัชรินทร์กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ล้วนต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในระยะแรก เนื่องจากมีการล็อกดาวน์ จนสินค้าไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ตลอดจนผู้ค้า ร้านอาหารไม่สามารถเปิดทำการค้าขายได้ตามปกติจึงทำให้ราคาตกต่ำมาก“แต่พอผ่านมาในระยะ 2 เดือนหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ตลาดกุ้งจึงสามารถขยับตัวได้มากขึ้น จากแม่ค้าที่เริ่มมีการรับซื้อนำไปจำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันหลังประเทศไทยมีการจัดการที่ดี
จนสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ จึงเกิดความเชื่อมั่นต่อคนต่างชาติ จึงได้มีการสั่งซื้อสัตว์น้ำของไทย ทำให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีการสั่งซื้อกุ้งต้มสุกของไทยแทนกุ้งสด ส่วนตลาดปลานั้นยังคงไม่ฟื้นตัวมากนัก และหลังจากรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น จึงส่งผลทำให้ตลาดเริ่มขยับตัวได้ดีขึ้น เนื่องจากร้านอาหารสามารถเปิดจำหน่ายอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวได้แล้ว ตลาดปลาจึงเริ่มกลับมาฟื้นตัวบ้าง”

น.ส.พัชรินทร์กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาได้ทำให้เราได้เรียนรู้ ว่าเราจะมีการวางแผนการผลิตอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การจัดงาน Thai Aqua Expo 2020 จึงได้มุ่งเน้นไปที่ด้านความมั่นคงในอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เราจึงต้องมาดูว่าความมั่นคงนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ใช้ต้นทุนที่ต่ำสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

“เนื่องจากปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น เราไม่ได้เลี้ยงคนเดียวประเทศเดียว แต่ยังมีคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ที่ผลิตสัตว์น้ำเช่นเดียวกัน ฉะนั้นต้นทุนของสัตว์น้ำไทยต้องแข่งขันได้ จึงได้นำนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาช่วยให้เกษตรกรเราสามารถลดต้นทุน หรือต่อสู้กับโรคระบาด เช่น โรคขี้ขาวในกุ้ง จะต้องพยายามหาความรู้ หานวัตกรรมหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาให้เกษตรกรเราทราบว่าจะต้องปรับตัวอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร ทำอย่างไรให้ต้นทุนเราต่ำ จนเกิดความมั่นคงในอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ซึ่งในการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากจนถือว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึง ทั้งที่เป็นการจัดงานครั้งแรกของสมาคมแต่กลับได้ผลการตอบรับที่ดีมากๆ จนเต็มแน่นทั้ง 2 ห้องประชุมของโรงแรมแห่งนี้ ส่วนในปีนี้จึงหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากเกษตรกรทั้งภายในภาคตะวันออกเอง และภาคกลาง รวมไปจนถึงเกษตรกรในภาคใต้ด้วย ที่จะเดินทางมาร่วมงาน”

น.ส.พัชรินทร์กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับจุดเด่นของงาน คือ ได้รวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจทุกชนิดมาไว้ในงานเดียวกัน ทั้งกุ้งก้ามกราม กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปลากะพง ปลานิล ซึ่งส่วนใหญ่การจัดงานในลักษณะนี้ตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยนั้น จะจัดงานเฉพาะสัตว์น้ำชนิดเดียว แต่งานนี้นำมาจัดรวมทั้งหมดเลย เนื่องจาก จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเมือง 2 น้ำ ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด ที่สามารถเพาะเลี้ยงปลาได้หลายชนิด เลี้ยงกุ้งน้ำจืด กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเลก็ยังเลี้ยงได้ จึงได้มาจัดงานยังที่นี่ และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเหมือนกับปีที่ผ่านมา” น.ส.พัชรินทร์กล่าว สนทะนาพร อินจันทร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon