ชื่นชมผญบ.อ่าวน้อย รับตำแหน่ง 6 ปี สละเงินเดือนทุกบาทช่วยวัด โรงเรียน สถานีอนามัย

ผู้ใหญ่บ้านหญิงใจดี รับตำแหน่ง 6 ปี แจกเงินเดือนหลวงทุกบาทให้ลูกบ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายประหยัด ไม้แพ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบ (อ.ส.ค.) ร่วมกับ นางลั่นทม งุ่ยไก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านกม.12 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองฯ ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตำบลอ่าวน้อย และ อบต.อ่าวน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและพัฒนาสนามเด็กเล่น โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ บ้านนิคม กม.12 หลังจากสนามเด็กเล่นมีสภาพทรุดโทรม โดยได้รับการสนับสนุนเงินเดือนจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 จำนวน 5,000 บาท ดำเนินการปรับปรุง พร้อมกันนี้ช่างตัดผมมืออาชีพจากชมรมจิตอาสาบาร์เบอร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้บริการตัดผมฟรีให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้าน

นางลั่นทม งุ่ยไก่ อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 กล่าวว่า ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึงปัจจุบันรวม 6 ปี ในหมู่บ้านมีพื้นที่เขตรับผิดชอบ 53 ตารางกิโลเมตร มีลูกบ้านกว่า 3,000 กว่าคน และได้ตั้งปณิธานไว้ว่าค่าตอบแทนจำนวน 9000 บาท จะไม่นำมาใช้ส่วนตัว แต่จะมอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัด มัสยิด โรงเรียน สถานีอนามัย และชาวบ้านผู้เดือดร้อนยากไร้ โดยนำเงินเดือนทั้งหมดเก็บรวบรวมไว้ จากนั้นทุก 6 เดือน จะนำไปมอบให้โรงเรียน วัด มัสยิด สถานีอนามัย ตามลำดับที่ตกลงร่วมกัน แต่ละครั้งยอดรวมประมาณ 40,000-60,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือ เหตุทุกข์ร้อน ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาศัยเงินรายได้จากกอาชีพทำการเกษตร

นางสาวพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์ ผอ.รร.ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ กล่าวว่า เด็กนักเรียนที่มาเรียนมีทั้ง สัญชาติ มอญ ไทย พม่า ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และอาคารโรงเรียนมีอายุการใช้งานนานมาก หลายอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะอาคารหอประชุมและโรงอาหาร ไม่อนุญาตให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าไปใช้ และโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมปรับปรุง จึงประคับประคองใช้ตามสภาพ และพยายามซ่อมแซมปรับปรุงเท่าที่ทำได้ ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชาวบ้าน ผู้ปกครองในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
บทความถัดไปสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปทุมฯ ผุดไอเดียหาบ้านพักให้กับลูกจ้างเป็นเจ้าของ