ศอ.บต. ขยายระยะเวลา ให้สิทธิประโยชน์ จูงใจนักลงทุน 3 ปี กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

ศอ.บต. ขยายระยะเวลา ให้สิทธิประโยชน์ จูงใจนักลงทุน 3 ปี กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

วันที่ 24 กันยายน ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีการหารือการขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือและให้สิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากมาตรการจะสิ้นสุดภายในวันที่ 31ธันวาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการลงทุนในพื้นที่ ด้วยมาตรการต่างๆของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นายมุญธรรม มุณีกาญจน์ ผช.เลขาธิการ ศอ.บต.ประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ปี 49 หารือร่วมกับ 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พาณิชย์จังหวัด กฟภ. หอการค้า ผู้แทนกระทรวงการคลัง สภาอุตสาหกรรม โดยประชุมหารือมาตรการสิทธิประโยชน์ทางการคลังและการเงินในพื้นที่

รายงานข่าวว่ามาตรการช่วยเหลือ สร้างความจูงใจในการลงทุนในพื้นที่จชต. ดำเนินการตั้งแต่ปี 49 โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบหลักการ มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ พื้นที่จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา จ.สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ เทพา นาทวีและ อ.สะบ้าย้อย และจ.สตูล เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและจูงใจสำหรับผู้ประกอบการ โดยมาตรการสร้างหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานและมาตรการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจสำหรับประชาชน มาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชน และสิทธิประโยชน์จูงใจนักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานข่าวว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคต้ ให้สิทธิประโยชน์ สำหรับโครงการลงทุนใหม่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนอากรขาเข้า ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

โดยมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

รายงานข่าวว่ากิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคาร ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อ สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น โดยในแต่ละมาตรการและโครงการมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เผยโฉม สาวสวยเลบานอน สมาชิกคนล่าสุดของ Now United
บทความถัดไปพรุ่งนี้ฝนยังตกต่อ 50 จว.เตรียมรับมือ กทม.-ปริมณฑลก็หนัก