ชาวสงขลาร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

ชาวสงขลาร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เนื่องในเทศกาลออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เริ่มออกจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.6 สงขลา) จัดริ้วขบวน ทั้งองค์เจดีย์จำลอง ขบวนกลองยาว วงดุริยางค์ของโรงเรียนหลายแห่ง แห่ ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาก่อนจะร่วมกันอัญเชิญผ้าห่มฯ ขึ้นไปบนยอดเขาตังกวน ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์หลวงฯ เพื่อทำการเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์ ในช่วงสาย โดยตลอดเส้นทางนั้น มีประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวนด้วยความศรัทธาเป็นจำนวนมาก ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาเอาไว้ โดยพิธีแห่และเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงนั้นถือเป็นงานประจำปี ที่มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากองค์เจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนนั้นถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสงขลา

สำหรับพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน เป็นประเพณีที่ยึดมั่นของชาวสงขลาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน โดยเทศบาลนครสงขลา ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ยึดเอาวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันแห่ผ้า ก่อนที่จะเริ่มงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ในเช้าวันรุ่งขึ้น ด้วยมีความเชื่อว่าการทำบุญและการกราบไหว้บูชาที่ให้ได้กุศลจริง จะต้องปฏิบัติต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าและใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว ก็ยังมีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ เมื่อบูชากราบไหว้สิ่งเหล่านี้ เท่ากับเป็นการกราบไหว้ต่อพระพักตร์ของพระพุทธองค์ สำหรับจังหวัดสงขลา สิ่งที่พี่น้องประชาชนยึดถือและศรัทธาว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ ได้แก่ องค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Advertisment

Advertisement

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image