เที่ยวบ้านรอยต่อ 2 ชุมชน แหล่งเรียนรู้ เมืองปัตตานี ผ่านนิทรรศการงานศิลปะ

เที่ยวบ้านรอยต่อ 2 ชุมชน
แหล่งเรียนรู้ เมืองปัตตานี
ผ่านนิทรรศการงานศิลปะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” และบ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” ย่านเมืองเก่าปัตตานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ “สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ” เนื่องในวันสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานในพิธีเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” คุณศรีวิไล ปริชญากร และครอบครัว เป็นประธานเปิดบ้าน “เลขที่ 5 กือดาจีนอ” ทั้งนี้นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ”สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ”

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้วันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ ในปีนี้วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมวันสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย การเปิดบ้านเลขที่ 203 “ม.อ.ปัตตานีภิมย์” บ้านเลขที่ 5 “กือดาจีนอ” และการเปิดนิทรรศการศิลปะ “สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ” โดยสถานที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา เพื่อขยายฐานการบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิสร้างสรรค์จังหวัดปัตตานีนายไกรศร กล่าวว่า บ้านทั้งสองหลังเป็นอาคารที่อยู่ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานี นับเป็นโอกาสดีที่ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ที่สะท้อนถึงวิถีชุมชนของชุมชนอาเนาะซูงา และชุมชนอาเนาะรู ซึ่งจะช่วยหนุนเสริมให้จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็น 1 ใน 15 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ก้าวสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งในด้านธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป และนับเป็นโอกาสดีของชุมชนในตำบลอาเนาะรู ที่มีพื้นที่กลางให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งกลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาครัฐและเอกชน ร่วมทำหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยช่วยเสริมศักยภาพให้กับจังหวัดปัตตานี อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็ง

การนำเรื่องราวของสองชุมชนผ่านนิทรรศการศิลปะ “สายน้ำ ศรัทธา อาเนาะซูงา กือดาจีนอ” จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 นี้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon