ชาวสมุทรสงครามใส่เสื้อเหลืองแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ชาวสมุทรสงครามใส่เสื้อเหลืองแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงและภาคประชาชนได้ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ได้ยืนถือธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมป้ายข้อความต่างๆ เช่น เราคือคนไทยหัวใจเดียวกัน, ชีวิตนี้เพื่อชาต ศาสน์ กษัตริย์, เรารักพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งคำทรงพระเจริญกันอย่างกึกก้อง ขณะเดียวกันอำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที ก็จัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศจะร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน ทรงปกป้องประเทศชาติให้มีเอกราชมาถึงทุกวันนี้ รวมทั้งต้องการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพร้อมจะปกป้องสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งประเทศโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

ที่ผ่านมาเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย จึงออกมาก้าวล่วงสถาบันแสดงออกไม่เหมาะสม พสกนิกรชาวสมุทรสงครามจึงต้องออกมาปกป้องสถาบัน พร้อมกับเรียกร้องให้ชาวไทยทุกคนออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คนไทยไปนานเท่านาน

อย่างไรก็ตามก่อนจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ทราบจากแหล่งข่าวว่าจะมีบุคคลมาป่วน แต่เมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมไม่มีบุคลมาป่วนแต่อย่างใด ทำให้กิจกรรมผ่านได้อย่างสงบ และนัดรวมตัวกันเดินแสดงพลังปกป้องสถาบันอีกครั้งรอบตลาดแม่กลองในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ส่วนเวลาจะกำหนดอีกครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กทท.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จภาคใต้ เดินหน้าผลักดันที่พักที่มีคุณภาพ การอบรมเจ้าบ้านที่ดี รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
บทความถัดไปสแตนด์บาย ‘อนุสาวรีย์ชัยฯ’ การจราจรยังคล่องตัว