วิชิต ไตรสรณกุล เปิดตัวลงสมัคร นายก อบจ.เพื่อสานต่องานเก่า ก่องานใหม่

วิชิต ไตรสรณกุล เปิดตัวลงสมัคร นายก อบจ. เพื่อสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ พัฒนาความเจริญเมืองดอกลำดวน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. หรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำองค์การบริหารส่วน จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้น “เลือกตั้งโปร่งใส ประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น” ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ศรีสะเกษ (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วน จ.ศรีสะเกษ (นายก อบจ.) ในระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. 63 ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์โอท็อป อบจ.ศรีสะเกษ และได้เชิญชวนผู้มีสิทธิร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยให้สวมแมสป้องกันโควิด-19 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น

นายวิชิต ไตรสรณกุล อดีต นายก อบจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้ง นายก อบจ.ครั้งนี้ ตนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ.ศรีสะเกษ เนื่องจากว่า ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.ศรีสะเกษ นั้น ได้ทำผลงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความเจริญของ จ.ศรีสะเกษ และเพื่อประโยน์ต่อประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ในทุกด้านมาอย่างมากมาย เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค/บริโภค (ระบบประปาหมู่บ้าน) และเพื่อการเกษตรในการปลูกพืชผัก สวนครัว และไร่ผลไม้ การพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดศรีสะเกษ การอบรมแนะนำการใช้หนังสือสาระท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ “ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่” ณ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง การดำเนินการซ่อมแซมปรับเกรดผิวถนนตามที่ต่างๆ ของ จ.ศรีสะเกษ การจัดทำโครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (แบบวิถีพุทธ) ประจำปี 2563 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการตามสิทธิของตนเอง มีแนวทางในการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และควบคุมภาวะของการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น

นายวิชิตกล่าวต่อไปว่า แนวทางในการทำงานต่อไปนั้น ขณะนี้ตนกำลังเน้นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนชาวศรีสะเกษ โดยกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวนมาก ได้เข้ามาหารือกับตนเพื่อเตรียมที่จะขอถ่ายโอนเข้ามาอยู่ในการดูแลของ อบจ.ศรีสะเกษ โดยทางหน่วยเหนือได้ขอให้ อบจ.ศรีสะเกษ จัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นมา เมื่อมีการถ่ายโอนกระจายอำนาจขึ้นมาแล้ว เราจะมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ทันที ซึ่งตนจะเน้นในการดูแลสุขภาพของประชาชนเนื่องจากว่า หากประชาชนเจ็บป่วยไม่มากนักก็จะสามารถรักษาพยาบาลได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านของตนเองได้ทันที โดยไม่ต้องมารอพบแพทย์ที่ รพ.ศรีสะเกษ เนื่องจากว่า แต่ละวันมีผู้ป่วยมาพบแพทย์จำนวนมาก นอกจากนี้แล้ว ในเรื่องของการศึกษาที่เราได้รับถ่ายโอนมานั้น ตนได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้าน ปรากฏว่า การจัดการศึกษาให้เด็ก น.ร.ลูกหลานของเราชาวศรีสะเกษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเยี่ยมมาก เด็ก น.ร.ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ มากมาย ทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ นอกจากนี้ แล้วด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมอาชีพต่างๆ การพัฒนาถนนหนทางให้สะดวกปลอดภัย ตนจึงขอโอกาสจากประชาชนชาวศรีสะเกษ โปรดให้ความไว้วางใจเลือกให้ตนทำหน้าที่ นายก อบจ.ศรีสะเกษ ต่อไปด้วย ตนพร้อมที่จะสานต่องานเก่าและก่องานใหม่เพื่อพัฒนาความเจริญของ จ.ศรีสะเกษ และเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวศรีสะเกษให้ดียิ่งขี้นกว่าเดิมต่อไป

ขอบคุณภาพจาก ปชส.อบจ.ศรีสะเกษ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไพศาล นำทีมรักษ์สาคร ถอดบทเรียนเลือดราชสีห์ สู่สนามเลือกตั้ง นายก อบจ.สมุทรสาคร
บทความถัดไปคุณภาพคือความอยู่รอด : เหตุเกิดที่เขตจตุจักร