‘มทภ.4’ พบปะกำนัน 290 ตำบล จชต. ปลุกบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

เมื่อวันนี้ 8 พฤศจิกายน ที่จ.สุราษฎร์ธานี โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4(ผอ.รมน.4) เดินทางร่วมพบปะพูดคุย กำนัน 290 ตำบลในงานสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.)ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สงขลา และผู้แทนของผู้ว่าราชการจากจ.ปัตตานี และนราธิวาสเดินทางร่วมกิจกรรม เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยกิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่ กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้กำนันทั้ง 290 ตำบล ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสรวมไปถึง 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมสัมนา เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการพบปะประสานสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันระดมความคิดเห็น แสวงหาทางออก เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่จชต.

พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า สถานการณ์ในพื้นที่ต่อจากนี้ไปเรามุ่งหวังแค่ว่า ความสันติสุขต้องเกิดขึ้นได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกระบวนการที่ต้องการให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมื่อทุกแนวคิดตกผลึกขึ้นมาแล้วปรากฏว่าความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนคือไม่ต้องการความรุนแรงในพื้นที่ เลยกลายมาเป็นการกำหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้นำของชุมชน ต้องรู้เห็นและเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี มิติความมั่นคงในพื้นที่ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับกำนัน ที่ถือเป็นแกนกลางสำคัญระหว่างพี่น้องประชาชนที่จะเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ลงไปเข้าใจ ลงไปเข้าถึง และพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหา กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้น และปลุกจิตสำนึกภาวะความเป็นผู้นำ และบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานด้วยผู้นำท้องที่ ให้พัฒนาสมดังความมุ่งหวังของทางราชการต่อไป

Advertisement

ด้าน พล.ต.ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า(รองผอ.รมน.4สน.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า กิจกรรมสัมมนาบทบาทผู้นำท้องที่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่นำเอากลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้มาใช้ชีวิตร่วมกันในห้วงระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กับแนวคิดที่ว่า ก่อเกิดกลุ่ม กล่าว กิน เก็บ กอด กลับ แก้ปัญหาเกิดประโยชน์ ให้กำลังใจ ซึ่งกินกับกล่าวต้องทำร่วมกัน เพราะทุกคนจะได้รับอาหารกาย และอาหารใจ อาหารสมองที่เหมือนกัน และเมื่อกลับไปก็จะได้แยกย้ายกันนำสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ โดยทีมงานกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เป็นเพียงคณะทำงานเล็กๆ ที่คาดหวังว่าจะได้กระตุ้นต่อมแห่งความรู้สึก และจิตสำนึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ร่วมกันนำพาประชาชนไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจให้อภัยซึ่งกันและกัน เชื่อว่าอดีตไม่สำคัญปัจจุบันฉันรักเธออนาคตเรายังคงรักกันดังนั้นกิจกรรมนี้เมื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วก็คงจะตั้งอยู่ตลอดไปและจะขยายเครือข่ายไปเรื่อยๆไม่ได้จบ แล้วเลิกแล้วต่อกัน ขอให้จดจำทุกเรื่องราวดีๆและช่วยกันสร้างสังคมให้ดีกว่าที่ผ่านมา

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image