นทพ.จัดฝึกอบรมวิชาชีพช่าง-เกษตรให้กำลังพล ปลดประจำการใช้หารายได้เลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่จ.พิษณุโลก จากกรณีนโยบาย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ต้องการให้กำลังพลฝึกทักษะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวหลังจากปลดประจำการ จึงให้กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) และกองวิชาช่างอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกศึกษา สำนักงานทหารพัฒนา(กวอ.ศฝษ.สทพ.) ได้จัดชุดฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่ เฉพาะหลักสูตร (ชฝฉ.) ด้านการเกษตร หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้กับทหารกองประจำการและกำลังพลของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3(บชร.3) จำนวน 40 นาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวหลังจากปลดประจำการ โดยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องวัตถุเจือปนในอาหาร และการทำน้ำเต้าหู้สี่สี โดยวิทยากรจาก กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ. พร้อมทั้งให้ผู้รับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขณะที่ กองพันทหารอากาศโยธินโรงเรียนการบิน (อย.รร.การบิน ) จ.นครปฐม กวอ.ศฝษ.สทพ.จัดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรช่างผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมวิทยากร สทพ.นทพ. สอนทฤษฎีเรื่องความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ วิทยากร สทพ.นทพ.สอนทฤษฎีเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปิยบุตร โพสต์เมื่อระบบไม่สนองตอบ ‘ประชาชน’ จะเกิดอะไรขึ้น?
บทความถัดไปสรุปผู้บาดเจ็บ เหตุม็อบปะทะตร. หน้ารัฐสภา หามส่ง รพ. 55 ราย ยังแอดมิด 4 ราย