นักท่องเที่ยว แห่เที่ยวชมทุ่งดอกเก๊กฮวย ทับทิมสยาม 05

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริ ภายในหมู่บ้านได้มีโครงการปลูกสมุนไพรไทย นำผลผลิตที่ได้ไปส่งที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และส่วนหนึ่ง จัดทำน้ำเก๊กฮวยบรรจุขวดขายให้นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป

นางอำพา วงษ์สาคู ชาวบ้านทับทิมสยาม05 เผยว่า ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 มีโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ปลูกพืชหลายชนิด เช่น กล้วย ข้าวโพด ลำไย และพืชสมุนไพร สำหรับพืชสมุนไพร ที่โครงการจัดปลูก ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อย่างเป็นล่ำเป็นสัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของหมู่บ้านที่สำคัญ คือ การปลูกต้นเก๊กฮวย เพื่อเก็บดอกนำไปอบทำเป็นสมุนไพร และยังทำน้ำดื่มเก๊กฮวย

โดยทางโครงการจะจ้างคนในหมู่บ้านเก็บดอกเก๊กฮวย เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อต้นเก๊กฮวยออกดอก โดยจะออกดอกดีในช่วงฤดูหนาว จะมีดอกสีเหลืองสะพรั่งเต็มสวน สีเหลืองสดสวยงามมาก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญอีกแห่งของหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 โดยในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดยาว จะมีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวถ่ายรูปจำนวนมาก ชุมชนสามารถขายของที่ระลึก ขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เริ่มร้อนแล้ว อุตุฯพยากรณ์ ประเทศไทยอุณหภูมิ ‘สูงขึ้น’ แต่ยอดดอยยังหนาวถึงหนาวจัด
บทความถัดไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี