ด่วน! สมุทรสาครพบผู้ติดโควิด 548 ราย ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด 14 วัน

ด่วน! สมุทรสาครพบผู้ติดโควิด 548 ราย ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด 14 วัน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. น.พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โควิด หลังพบหญิง อายุ 67 ปี อาชีพค้าขาย (เจ้าของแพปลา) ในตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจกลุ่มเสี่ยงจำนวนกว่า 2,000 คนนั้น ว่า กระทรวงสาธารณสุขขอรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งศบค ได้รายงานตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นเพศหญิง  อายุ 67 ปี อาชีพแม่ค้าในตลาดกลางกุ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็น 13 ราย ซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตลาดแห่งนี้ สถานการณ์ล่าสุดเมื่อมีการตรวจคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,192 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 516 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 ของผู้ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด ทำให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 548 ราย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ติดเชื้อที่มีไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ

จากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ได้โดยความร่วมมือของประชาชน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัด และไม่มีผู้ป่วยรุนแรง แม้ว่ามีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบๆ ตลาดกลางกุ้ง ด้วยมีการพักอาศัยอย่างหนาแน่น แต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดอาการป่วยรุนแรง เพราะเป็นวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

  • กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน อย่างรวดเร็วตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรก ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ทำให้สามารถสนับสนุนการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 2,700 รายอย่างรวดเร็ว
  • กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำเข้าสู่การดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และให้การรักษาต่อไป
  • ขอความร่วมมือประชาชน ที่พักผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วย เช่น ตลาดกลางกุ้ง และที่พักบริเวณรอบๆ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • ส่วนประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าว ขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสาคร
  • ประชาชนต่างจังหวัดที่เคยมาติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรไปในที่ชุมชน หากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และขอให้สวมหน้ากากขณะเดินทาง หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่สายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค

น.พ.โอภาส  กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้ให้สงบ และกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ด้วยมาตรการที่เด็ดขาด และรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมการเข้าออกพื้นที่และกิจกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัดในพื้นที่ระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องได้รับทราบ  เดิมในส่วนของจ.สมุทรสาคร เคยมีผู้ติดเชื้อ  18 ราย รักษาหายหมดแล้ว ปลอดเชื้อมา 250 วัน จากสถิตินักวิชาการเคยคาดการณ์ไว้ว่า ช่วง 4-5 เดือน จะเกิดการแพร่ระบาด ในรอบที่ 2 โดยเฉพาะในหมู่ของผู้ใช้แรงงานต่างด้าว  แต่ด้วยความร่วมมือของประชาชนชาวสมุทรสาคร และแรงงานต่างโดย โดยได้มีการตั้งกลุ่มอาสาสมัคร อสต. (อาสาสมัครต่างด้าว) เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ทำให้จังหวัดปลอดเชื้อมา 250 วัน

จนกระทั่งถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เราพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 1 ราย นำไปสู่การค้นพบที่เป็นการแพร่ระบาดจำนวนมาก ซึ่งภายหลังการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดียิ่ง มีการตรจวดำเนินการค้นหาเชื้อ การปฏิบัติหาเชื้อโดยรถโมบาย ทั้งของโรงพยาบาลเองและรถโมบายหาเชื้อพระราชทาน  จากผลการตรวจเชิงรุก ทำให้เราค้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน  คือค้นพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล 32 ราย  รถโมบาย 516 ราย รวมทั้งสิ้น  548 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เกิดกว่าความคาดหมาย ความคาดคิด จำเป็นจะต้องเยียวยา และฉับพลันโดยทันที ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับควบคุมสอบสวน ระงับหรือจำกัด วงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564 14 วัน

โดยมีมาตรการสำคัญคือ กำหนด พื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด มีคำสั่ง ปิดสถานที่ตลาดกลางกุ้ง กับหอพักศรีเมือง ซึ่งห้ามเข้าออกพื้นที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวก กับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ตลอดห้วงเวลาที่ของช่วงที่มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด คือ วันที่ 19 ธันวาคม – 3 มกราคม 2564

  1. สำหรับพื้นที่ทั่วไป ของ จังหวัดสมุทรสาครกำหนดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ในช่วงระหว่าง วันที่ เสาร์19 ธันวาคม – วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม 2564 ทั้งในส่วนของสถานที่เล่นการพนันทุกที่ตามกฏหมาย สถานกีฬาของรัฐและเอกชน สนามมวย โรงเรียนสอนมวย สนามเด็กเล่น สถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา สถาบันสอนวิชาชีพ รร.สอนทักษะกีฬา โรงเรียนสอนกีฬาแห่งชาติวิทยากเขตสมุทรสาคร สถานที่รับเลี้ยงเด็กองค์กรบริหารส่วนปกครองท้องถิ่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่าย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon