ผู้ว่าฯ กาญจน์ เรียกประชุมด่วนพรุ่งนี้ หลังโควิดระบาดหนัก สั่งรถโดยสารเลิกวิ่งเข้าสมุทรสาครชั่วคราว

ผู้ว่าฯ กาญจน์ เรียกประชุมด่วนพรุ่งนี้ หลังโควิดระบาดหนัก สั่งรถโดยสารเลิกวิ่งเข้าสมุทรสาครชั่วคราว

วันนี้ 20 ธ.ค.63 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาครมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบการแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จังหวัดกาญจนบุรีได้ออกคำสั่งระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-สมุทรสาคร-กาญจนบุรี ทุกเส้นทาง เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายจีระเกียรติกล่าวว่า ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่น่าห่วงใย ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดจากแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเข้ามาทางช่องทางใด ซึ่งอาจจะเข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นได้ หรือจังหวัดอื่นๆ ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทและเป็นการเตรียมความพร้อม ทางจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เพื่อที่จะกำหนดมาตรการในการป้องกันตามแนวชายแดน รวมทั้งมาตรการในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและวางมาตรการให้เหมาะสม เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นไม่น่าไว้วางใจแล้ว แม้ว่าขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรียังไม่มีข้อมูลหรือพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อน โดยจะได้ร่วมกันวางแนวทางและข้อปฏิบัติของราชการและประชาชน เพื่อให้มาตรการป้องกันสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้ความมั่นใจต่อประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน

“อยากฝากไปถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ขอให้เห็นแก่ส่วนร่วมบ้าง เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างร้ายแรง และกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมเชื่อว่าเวรกรรมมีจริง ต่อไปมันอาจจะย้อนกลับเข้ามาหาครอบครัวของท่านก็ได้” นายจีระเกียรติ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image