ม.มหิดลฯ ประกาศปิดวิทยาเขตไทรโยค หลัง น.ศ.สาวติดโควิด-19 สั่งเรียนออนไลน์

ม.มหิดลฯ ประกาศปิดวิทยาเขตไทรโยค หลัง น.ศ.สาวติดโควิด-19 สั่งเรียนออนไลน์

วันนี้ 31 ธ.ค.63 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้จัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า “ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศการปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 และประกาศเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในทุกพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และทุกวิทยาเขตในต่างจังหวัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID 19) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 นั้น
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศเพิ่มเติมการปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องจากพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในวิทยาเขต ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และขอให้บุคลากรและนักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ยกเว้นหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัย หรือหน่วยงานทางกายภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ให้รองอธิการบดีที่กำกับพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ควบคุมและมอบหมายงานตามความเหมาะสมและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

2) การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาค การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมมหาวิทยาลัยและการประชุมส่วนงานในพื้นที่ดังกล่าว ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

3) ให้บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตปฏิบัติตมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือ ตรวจอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และการใช้แอพพลิเคชั่นหมอชนะทั้งวิทยาเขต

ทั้งนี้ หากบุคลากรหรืนักศึกษามีอาการต้องสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถติดต่อ นายกฤษณ์ ขาวบาง ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ที่ โทร 08-9893-1109

4) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่เกี่ยวข้องและการแยกผู้ติดเชื้อและผู้เข้าข่ายเสี่ยงสูงออกจากพื้นที่ และจัดนักจิตวิทยาเพื่อให้คำปรึกษา รวมทั้งได้มีการจัดการแยกขยะและการจัดหาอุปกรณ์การวัดไข้และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้อำนวยความสะดวกตามสถานที่ต่างๆ
จึงประกาศมาเพื่อปฏิบัติโดยทั่วกัน และขอให้บุคลากรและนักศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อย่างสม่ำเสมอ ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับว่าเป็นความโชคดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตไทรโยคอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ นักศึกษาได้สอบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.63 เริ่มปิดเทอมในวันที่ 21 ธ.ค.63 ซึ่งเป็นวันเดียวกับกับที่ นักศึกษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับมาถึง ทำให้ภายในรั้ว มหาวิทยาลัย ไม่ค่อยมีนักศึกษาสาขาอื่นๆ อยู่มากนัก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้4 นาทีเท่านั้น ‘บาโลเตลลี่’ ประเดิมยิงตั้งแต่นัดแรกให้ ‘มอนซ่า’
บทความถัดไปอ่างทอง พบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 ของจังหวัด