‘ตลาดปลาแม่กลอง’ กลับมาเปิดแล้ว ชี้มาตรการเข้มงวด ผู้มาจากจังหวัดอื่นต้องมีใบตรวจเชื้อยืนยัน (คลิป)

เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 5 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด (ตลาดปลาแม่กลอง) ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลใหญ่อันดับ 2 ในประเทศไทย กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดแพปลาตั้งแต่เวลา 03.00-06.00 น. ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขายปลากันอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้าใช้บริการในตลาดปลา ประกอบด้วย ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องลงทะเบียนก่อนเข้ามาทำธุรกรรมเป็นประจำทุกวัน ต้องล้างมือ ล้างเท้า ตามจุดบริการที่ตลาดปลาจัดเตรียมไว้ กรณีพบเห็นผู้ใดเลื่อนหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คางจะเชิญออกนอกตลาดปลาทันที กำหนดให้แพปลาทุกแพจัดทำทะเบียนคุมแรงงาน พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกวัน ห้ามแรงงานมาจากจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดให้แพปลาทุกแพจัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง รวมทั้งตลาดปลาจะรับขายสินค้าสัตว์น้ำเฉพาะรถปลาของสมาชิก และลูกค้าที่เข้าขายเป็นประจำเท่านั้น ไม่รับผู้ค้าผู้รับซื้อจากพื้นที่เสี่ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ มาตราการเพิ่มเติมคือ ผู้ที่จะเข้ามาซื้อสิ้นค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาได้นั้น 1.ห้ามนำแรงงานต่างด้าวมาจากพื้นที่สีแดง ส่วนจังหวัดอื่นๆ สามารถเข้ามายังตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง 2.บุคคลที่มาจากพื้นที่อื่นๆ ขอให้มาเฉพาะเท่าที่จำเป็นในเรื่องการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ 3.ผู้ที่มาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้มีการผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มาแล้ว โดยมีใบรับรองผ่านการตรวจเชื้อมาแล้วให้นำติดตัวมาด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ผ่านเข้าไปในตลาด

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ผู้บริหารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตลาดปลาแม่กลอง” กล่าวว่า ในวันแรกมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายสัตว์ทะเลกันอย่างคึกคัก โดยสหกรณ์ประมงแม่กลองได้กำหนดมาตราการควบคุมดูแลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังลดจำนวนรถห้องเย็นที่บรรทุกสัตว์ทะเลลงไปมาก จากเดิม 170 คัน เหลือเพียง 61 คันเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างไม่ให้หนาแน่นมากเกินไป พร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดปลาแห่งนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon