“นครชัยบุรินทร์” สรุปสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ รวม 180 ครั้ง โคราชแชมป์ตายมากสุด

“นครชัยบุรินทร์” สรุปสถิติอุบัติเหตุปีใหม่ รวม 180 ครั้ง โคราชแชมป์ตายมากสุด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มกราคม นายสิทธิพล เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 5 นครราชสีมา สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หรือ 7 วันอันตราย ของกลุ่มจังหวัด“นครชัยบุรินทร์” (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) จากการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ของ 4 จังหวัดอีสานใต้ว่า เกิดอุบัติเหตุ รวม 9 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 9 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดย จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 5 คน จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 4 คน จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

นายสิทธิพลกล่าวว่า สรุปภาพรวมเทศกาลปีใหม่ 2564 กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” 7 วัน รวมเกิดอุบัติเหตุ 180 ครั้ง เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (170 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 10 ครั้ง คิดเป็น 5.88 % จำนวนผู้บาดเจ็บ 183 คน เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (176 คน) เพิ่มขึ้น 7 คน คิดเป็น 3.98 % จำนวนผู้เสียชีวิต 37 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (30 ราย) เพิ่มขึ้น 7 ราย คิดเป็น 23.33 % โดย จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบัติเหตุ 88 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 93 คน ผู้เสียชีวิต 16 ราย จังหวัดชัยภูมิ เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 9 คน ผู้เสียชีวิต 5 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดอุบัติเหตุ 42 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 46 คน ผู้เสียชีวิต 9 ราย จังหวัดสุรินทร์ เกิดอุบัติเหตุ 39 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 35 คน ผู้เสียชีวิต 7 ราย

นายสิทธิพลกล่าวว่า สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ดื่มแล้วขับ 45.56 % รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด 29.44 % ตัดหน้ากระชั้นชิด 15 % ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ 87.78 % รองลงมาคือ รถปิคอัพ 11.67 % รถเก๋ง 3.33 % ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ถนนกรมทางหลวง 41.11 % รองลงมาคือถนนใน อบต./หมู่บ้าน 38.33 % ถนนกรมทางหลวงชนบท 11.67 % ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต มากที่สุดคือ 50 ปีขึ้นไป 24.55 % รองลงมาคือ อายุ 15 – 19 ปี 19.55 % และอายุ 40 – 49 ปี 13.64 %

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image