‘บิ๊กแก้ว’ลงใต้บำรุงขวัญ กอ.รมน.4สน. ลุยพื้นที่นราธิวาสตรวจมาตรการสกัดลอบเข้าเมือง

‘บิ๊กแก้ว’ลงใต้บำรุงขวัญ กอ.รมน.4สน. ลุยพื้นที่นราธิวาสตรวจมาตรการสกัดลอบเข้าเมือง มอบสิ่งของช่วยปชช.ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า(กอ.รมน.4สน.) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส โดบ. ผบ.ทสส. ได้ให้กำลังใจและชื่นชมการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกนายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามัคคี โดยขอให้ทุกหน่วยงานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทำหน้าที่ของตนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ด้วยความประสานสอดคล้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนอยู่ภายใต้ความไม่ประมาทในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)มีหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย(ศรภ.) และ สำนักงานพัฒนาภาค 4(สนภ.4) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ซึ่งหากมีภัยพิบัติสามารถประสานได้โดยตรง และหากมีสิ่งใดที่กองทัพสนับสนุนได้ก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อนำความสงบเข้าสู่พื้นที่ และเพื่อให้ภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้น

จากนั้นพล.อ.เฉลิมพล ได้ลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน อ.สุไหงโก – ลก จ.นราธิวาส ได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคมิให้ขยายไปในวงกว้างต่อไป

ต่อมา ผบ.ทสส. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมทั้งให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาสในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนจำนวน 9 ชุมชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ แม้อาจจะมีความไม่สะดวกสบายอยู่บ้าง แต่สถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ นับว่ามีความปลอดภัยและสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆได้
“ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร และพลเรือนทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยขอให้เป็นกำลังหลักในการให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย”ผบ.ทสส.กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon