เสธ.ทหาร ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่จ.จันทบุรี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมายให้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจพื้นที่จ.จันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจ.จันทบุรี และข้าราชการด้านความมั่นคง ให้การต้อนรับ

สำหรับการตรวจพื้นที่ในจ.จันทบุรีในวันนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดย เสนาธิการทหาร ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยราชการที่ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจากการดำเนินการเชิงรุกของจังหวัดจันทบุรี พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา แต่ทางจังหวัดยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความไม่ประมาท สำหรับในด้านความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยนั้น ทางจังหวัดมีความพร้อมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวมทั้งได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การประชาร่วมใจ จำนวน 210 เตียง โดยกองทัพเรือเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด ในการนี้ กองทัพเรือ โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ รองรับผู้ป่วย อีกจำนวน 140 เตียง ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอภายใต้การควบคุมของสาธารณสุขจังหวัด

ทั้งนี้ เสนาธิการทหาร ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในทุกกรณี งดการจัดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารขอความร่วมมือให้ปิดเวลา 21.00 นาฬิกา พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลเดโปรแกรม “หมอชนะและไทยชนะ”อย่างทั่วถึง และหากประชาชนมีประวัติการเดินทางข้ามพื้นที่มาก่อนหน้านี้ ขอความร่วมมืออย่าปิดบังไทม์ไลน์ของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคและลดโอกาสในการแพร่กระ จายเชื้อต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image