‘รองเสธ.ทหาร’ลงพื้นที่จ.อ่างทอง ตรวจจุดตั้งคัดกรอง 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่.อ่างทอง พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มอบหมายให้ พล.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะรองเสนาธิการ ศปม. ตรวจพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการด้านความมั่นคง ให้การต้อนรับ

สำหรับในพื้นที่ จ.อ่างทอง ได้มีการดำเนินการเชิงรุกโดยการค้นหาผู้ป่วยจากกลุ่มเสี่ยงที่มีความใกล้ชิดกลุ่มคนที่มาจากบ่อนการพนันหรือบ่อนไก่ หากผลตรวจเป็นบวก จะถูกส่งไปโรงพยาบาลป่าโมก (cohort quarantine) ซึ่งรองรับได้จำนวน 70 เตียง ทั้งนี้ สามารถขยายโรงพยาบาลป่าโมกเป็น โรงพยาบาลสนามเนื่องจากมีพื้นที่ด้านหลังเป็นอาคารว่าง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำการสำรวจบุคคลที่มีอาการใกล้เคียง หรือมีความเจ็บป่วยในรอบรัศมี 1 กิโลเมตร และทำการจดทะเบียนรายชื่อส่งให้จังหวัด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% ในส่วนของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้มีการจัดตั้งจำนวน 7 จุด ส่วนที่เหลือเป็นจุดตรวจของตำบล ตำบลละ 1 จุด โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทาง สอบถามความจำเป็นในการเดินทาง ตรวจสอบการติดตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะ และจดบันทึกข้อมูลผู้เดินทางอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้จัดเตรียม Local quarantine ไว้ 4 แห่ง ได้แก่ แสงตุลาแมนชั่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬา อบจ.อ่างทอง และอาคารที่พักนักกีฬาสนามกีฬา อบจ.อ่างทอง ในพื้นที่ จ.อ่างทองปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำนวน 2,500 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในร้านอาหาร ซึ่งทางจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ ส่วนการดำเนินการด้านอนามัย ขณะนี้ได้มีการจัดรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามตลาดต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งกระจายเชื้อโรค รวมทั้งได้ดำเนินการปิดแหล่งชุมนุมมั่วสุม สถานบริการนวดคาราโอเกะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon