หนองคาย เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งแรก

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ครั้งแรก หลังประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 64 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมฯครั้งแรกได้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ พร้อมกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (15 มกราคม 2564) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ครั้งแรก หลังประธานกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงนามประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 64 จากนั้นนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ก็ได้พิจารณาประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ครั้งแรกขึ้น โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งก่อนการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ก็ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน

สำหรับระเบียบวาระในการประชุมที่สำคัญในการประชุมครั้งแรกนี้ ประกอบด้วย เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย , เรื่อง การเลือกตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 2 คน , เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

สำหรับวาระการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นั้น ส.อบจ.กลุ่มรักหนองคาย ได้มีการเสนอชื่อ นายวีรัตน์ จันทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขต อำเภอท่าบ่อ และทีมเพื่อไทยหนองคาย ได้เสนอชื่อ นายธีระชัย วงษ์พุทธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอโพนพิสัย ผลปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย คือ นายวีรัตน์ จันทวงศ์ ที่กลุ่มรักหนองคายเสนอ ได้รับการลงคะแนนเสียง รวม 20 คะแนน ส่วนนายธีระชัย วงษ์พุทธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอโพนพิสัย ได้รับการลงคะแนนเสียง รวม 5 คะแนน และมีบัตรเสีย จำนวน 5 ใบ

ส่วนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มีการเสนอชื่อ จำนวน 2 คน เช่นกัน ส.อบจ.กลุ่มรักหนองคาย ก็ได้มีการเสนอชื่อ นายเสถียร มีบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอศรีเชียงใหม่ และทีมเพื่อไทยหนองคาย ได้เสนอชื่อ นายสนอง พิลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอโพนพิสัย ผลปรากฏว่า นายเสถียร มีบุญ ได้รับคะแนนเสียง 21 คะแนน ส่วน นายสนอง พิลางาม ได้ 9 คะแนน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย คนที่ 2 ที่ประชุมเสนอชื่อ นายเลิศชัย ไวยวรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอโพนพิสัย เพียงคนเดียวทำให้ นายเลิศชัย ไวยวรณ์ ได้ป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย คนที่ 2

จากนั้นก็ถึงระเบียบวาระการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ประชุมได้ทำการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ประชุมเสนอชื่อ นายธวัชชัย นันทะมีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เขตอำเภอเมืองหนองคาย เพียงคนเดียว จึงทำให้ นายธวัชชัย นันทะมีชัย ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

หลังจากนั้นที่ประชุม ก็ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และหลังเสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุม นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ทั้ง 30 คน โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้มอบช่อดอกไม้ให้ประธานสภาคนที่ 1 คนที่ 2 ก่อนที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เขื่อนวชิราลงกรณ แจงสาเหตุน้ำขุ่นและมีกลิ่นเหม็น
บทความถัดไปสำรวจแปลงปลูกป่าห้วยตึงเฒ่า “ฌอน”ร่วมปลูก แค่ไม้ผลัดใบหรือยืนต้นตาย