วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ ประกาศปิดไม่มีกำหนด งดทุกกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ ประกาศปิดไม่มีกำหนด งดทุกกิจกรรม ป้องกันโควิด-19

วันที่ 20 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศ ขยายเวลาเพิ่มในการปิดกิจกรรมของวัดเจดีย์ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 ม.ค.64 และวันที่ 6 มกราคม 2563 (ฉบับด่วนล่าสุด) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิตของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในวัด ทั้งนี้เริ่มขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง

โดยวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ได้ประกาศเรื่องขอขยายเวลาเพิ่มในการปิดกิจกรรมของวัดเจดีย์ ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่ควรในการทำกิจกรรมการสักการบูชา ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ฉบับล่าสุด 6 มกราคม 63 ทางวัดเจดีย์จึงงดและปิดให้บริการกิจกรรมสักการบูชาภายในวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต่อไป อย่างไม่มีกำหนด จนกว่ามีนโยบายผ่อนคลาย หรือมีมติให้เปิดอีกครั้ง
เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และคำสั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 ม.ค.64 และวันที่ 6 มกราคม 2563 (ฉบับด่วนล่าสุด) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพชีวิตของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในวัด

วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จึงของดให้การบริการในการสักการบูชา (ดอกไม้ ธูป เทียน จุดประทัด) และการบริการคัดกรอง และอื่นๆ ทุกรูปแบบ และปิดสถานที่ งดทุกกิจกรรมในการสักการบูชา ทุกท่านที่ต้องการเดินทางไปวัดเจดีย์ (ไอไข่) ในห้วงนี้ ทุกท่านควรงดเดินทาง หรือหากท่านมีความจำเป็นที่จะเดินทาง จะต้องดูแล และช่วยเหลือตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เริ่มขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon