‘บิ๊กเกรียง’ปธ.ปิดอบรมพลเรือนหญิง ‘กลุ่มสตรี รัก ดีจริง’ ชูเครือข่ายถักทอสร้างสันติสุข จชต.

เมื่อวันนี้ 21 มกราคม ที่จ.ปัตตานี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4(มทภ.4) ในฐานะผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานปิดการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ประจำปี 2564 ณ ห้องอบรม โรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
สำหรับการอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงใช้ชื่อว่า “กลุ่มสตรี รัก ดี จริง” เมื่อผ่านการอบรมไปแล้วจะได้รับความรู้ และแนวคิดดี ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ที่มาบรรยาย ทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพื้นที่ สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเสริมสร้างอาวุธทางความคิด ให้รู้เท่าทันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เกิดทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ในการเข้าไปปรับทุกข์ผูกมิตรระหว่างสตรี และสตรีด้วยกัน เพื่อเป็นตัวเชื่อมในการโน้มน้าวกลุ่มเครือญาติของผู้หลงผิด ให้หยุดการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง ที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกิดความชอบ และเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ หนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุข แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2564 จัดผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ รวมทั้งสิ้น 78 คน ใช้ระยะเวลาในการเข้าฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2564

พล.ทเกรียงไกร กล่าวว่า ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ในห้วงที่ผ่านมา ที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ สร้างสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มคน เข้าถึงพื้นที่ ทั้งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ แต่กลุ่มไหน ๆ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขในพื้นที่ การได้รับฟังข้อเสนอแนะข้อท้วงติง จากชุมชนทำให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาขององค์กรภาครัฐ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จึงถือเป็นเครือข่ายถักทอสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ การที่จะสร้างความเข้าใจในทุกเรื่อง และให้เข้าถึงเป้าหมายในทุกพื้นที่ ต้องเข้าให้ถึงที่ และทันเวลา วันนี้ที่ไหนไม่มีความเข้าใจในเรื่องอะไร จะต้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจของการเป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน โดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงของเรา จะทำให้เค้าเชื่อใจ ไว้ใจ ด้วยความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน นุ่มนวล และจริงใจ สามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี ให้ภารกิจของเราเข้าถึงหัวใจของประชาชน ช่วยกันแก้ไข เป็นกระบอกเสียง บอกต่อ ทุกนโยบายสำคัญทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ให้ใช้การเมืองนำ การทหารตาม โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นเวลาที่มีค่ามาก ฝากความหวังไว้กับชุดน้อง ๆ ปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
เพิ่มศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ จากประสบการณ์ สู่การเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานด้านการเมืองตามพื้นที่รับผิดชอบของตนเองต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พม. รับมอบแอลกอฮอล์จากตำรวจ เร่งแจกผู้มีความเสี่ยงสูง ชวนร่วมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยผู้เดือดร้อนจากโควิด-19
บทความถัดไปDITP วิเคราะห์นโยบาย “ไบเดน” คาดส่งผลดี เพิ่มโอกาสการค้า การลงทุนไทยในสหรัฐฯ