ทอ. ส่งมอบ ‘โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน’ 120 เตียง ให้จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่จ.นครปฐม พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” ให้กับจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจ.นครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สำหรับ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ ผบ.ทอ. ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยจะใช้ในการสนับสนุนและรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีที่โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังโรคเกินขีดความสามารถที่จะดูแลและรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ(ทอ.)ด้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารของ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน เป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120เตียง และหากมีความจำเป็นยังสามารถขยายเพิ่มได้อีกถึง 340 เตียง พร้อมทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องนอน ชั้นวางของ ชั้นเก็บเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย รวมถึงมีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบริเวณพื้นที่ใช้งานทั้งหมด ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพัก และมีโทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องพัก รวมทั้งระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการบิน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่โรงพยาบาลสนาม และดำเนินการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสาธารณสุขจ.นครปฐม เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในมาตรฐานของการรักษาพยาบาล พร้อมกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับพื้นที่ของแผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน มีระบบการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ทอ.ตระหนักถึงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่โรงเรียนการบิน จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนการบิน ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับเตรียมรองรับผู้ป่วย กรณีที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon