นิพนธ์ นำทีมถกแก้น้ำท่วมขังเรื้อรังม.ราชภัฏสงขลาและห้าแยกน้ำกระจาย อ.เมืองสงขลา

แฟ้มภาพ
นิพนธ์ นำทีม คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจ.สงขลา ถกเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังบริเวณม.ราชภัฏสงขลาและห้าแยกน้ำกระจาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตปชช.ในพื้นที่ เข้มติดตามความคืบหน้าทุก 45 วัน

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 มกราคม ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบริเวณใกล้เคียง ตลอดแนวถนนกาญจนวนิช ไปจนถึงห้าแยกน้ำกระจายเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูล ผลกระทบและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ ว่าที่นายก อบจ.สงขลา ผอ.แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากมีการร้องทุกข์ผ่านหลายช่องทางจากตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา(บ้านน้ำกระจาย) แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการมีน้ำท่วม บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย โดยน้ำไหลเข้าบ้านของชาวบ้านละแวกดังกล่าว ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน เนื่องจากจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการก่อสร้างถนนยกระดับ บริเวณห้าแยกบ้านน้ำกระจาย เมื่อประมาณปี 2562 ทำให้การสัญจรไปมาของการใช้รถประจำทาง หรือรถทั่วไปที่ใช้สัญจรบนถนนในทางยกระดับไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้งการก่อสร้างเกาะกลางบนถนน และทางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านภายในและกลางหมู่บ้านน้ำกระจาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อาศัยอยู่บริเวณริมถนน เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งสาเหตุมาจากการก่อสร้างที่ไม่ได้สำรวจทางระบายน้ำ และศึกษาระบบของต้นน้ำให้ชัดเจนก่อนการก่อสร้าง รวมถึงกระแสน้ำที่พัดเอาทรายเข้าไปอุดท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำทะลักไหลบนถนนเป็นลำคลอง

สรุปได้เบื้องต้นว่าปัญหาคือ ไม่มีคูระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้แจ้งให้แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย และได้ดำเนินการแก้ไขไปส่วนหนึ่งแล้ว โดยการขุดลอกคูระบายน้ำในเขตทางหลวง บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านคูระบายน้ำในเขตทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และดำเนินการรื้อถอนเกาะกลางบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ในทางหลวงหมายเลข 407 ตอน ควนหิน-สงขลา ที่กม.21+853 จำนวน 3 ช่อง กว้างช่องละ 2 เมตร เพื่อระบายน้ำบนผิวจราจรที่ถูกกั้นบริเวณเกาะกลาง ให้สามารถไหลผ่าน และลงสู่พื้นที่สำหรับรับน้ำ เพื่อระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไป และในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวจะขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกศึกษา เพื่อทำอุโมงค์น้ำ หรือวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกสำรวจ เพื่อออกแบบระบบการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ที่เกิดน้ำท่วมขัง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ประชุมเพื่อติดตาม แก้ปัญหาที่มีมานานพอสมควร ในส่วนของน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับน้ำท่วมบริเวณห้าแยกเกาะยอหรือห้าแยกน้ำกระจาย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเขตเทศบาลตำบลพะวง ซึ่ง 2 ปัญหาในบริเวณดังกล่าวนี้ จะปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งรถที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ วันนี้จึงได้นำ 2 ปัญหานี้มาประชุมร่วมกับทางจังหวัด และทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 ปัญหานี้ทั้งน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และน้ำท่วมบริเวณห้าแยกเกาะยอก็ดีจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องทุกข์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งในที่ประชุมได้มอบหมายความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ คือ พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ออกแบบการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำและให้โครงการชลประทานสงขลาสำรวจและออกแบบแก้มลิงภายในมหาวิทยาลัยฯ และปัญหาบริเวณห้าแยกน้ำกระจายและควนหิน นั้น มอบหมายให้สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาสำรวจและขุดลอกทางน้ำสาธารณะ และให้แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขุดลอกทรายในท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งให้สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาสำรวจการแก้ไขปัญหาในภาพรวม

นอกจากนี้ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สนง.โยธาฯไปศึกษาเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน คือ การก่อสร้างสะพานลอย (บันไดเลื่อน) และที่จอดรถหน้าโรงพยาบาลสงขลา ซึ่งให้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการไปออกแบบและพิจารณาดำเนินการร่วมกัน

“ทั้งนี้จะมีการติดตามความคืบหน้าทุกระยะในเวทีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใน 45 วัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลประโยชน์ที่ตกแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”รมช.มท.กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon