สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 63 กำไรกว่า 643 ล้านบ. ผ่านการประเมินระดับดีเลิศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 63 กำไรกว่า 643 ล้านบาท ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 483 คน ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

นายนพรัตน์รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิก 18,515 คน มีทุนเรือนหุ้น 8,249.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 643,260,174.00 บาท กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6 .00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.25 นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ

โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วย

นางลำพูน ใจกล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการรบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งผลเรื่องการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ได้ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

นายสมมาตย์ พุทธพิมพ์ รักษาการสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ 4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ถึงเวลา “เจน ฟอนดา” ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ Lifetime Achievement จากเวทีลูกโลกทองคำ
บทความถัดไปชูแนวคิด ‘ประเทศไทยไปต่อ’ มติชนจัดสัมมนา 4 ก.พ.นี้ ‘พลิกสูตรวัคซีนสู้โควิด พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย’