มทภ.4 ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ภาคใต้ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน – สถานการณ์อุทกภัย

เมื่อวันนี้ 28 มกราคม ที่ จ.นครศรีธรรมราช พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  เดินทางติดตามความคืบหน้าการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนความช่วยเหลือ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัต โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ตลอดจนลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของศูนย์พักพิงในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ต่อมา พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน นำคณะจิตอาสาพระราชทาน เดินทางมายังห้องประชุมชั้น 1  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเร่งมือให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัย

สำหรับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ได้ดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน นำแผนงานยุทธศาสตร์ ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มากำหนดเป็นแผนงานประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องรอการร้องขอ ด้วยการลงพื้นที่ในทันทีตลอดเวลา หลังประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้วยการระดมหน่วยทหารช่างลงพื้นที่ เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดเสียหาย ให้พี่น้องประชาชนเข้าพักอาศัยภายในบ้านเรือนของตนเองได้โดยเร่งด่วน นอกจากนี้ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของ ฟื้นฟูบูรณะซ่อมสร้างบ้านเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อนุพงษ์’ ไม่หวั่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมตอบ ปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว แม้ไม่ใช่หน้าที่ตน (มีคลิป)
บทความถัดไปพม.เตรียมเยียวยากลุ่มเปราะบางพลาดรับสิทธิ ‘เราชนะ’