‘นิพนธ์’ เดินสายแจกโฉนดที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ ก.พ.นี้ ลุย เหนือตอนบน-ใต้ฝั่งอันดามัน

“นิพนธ์” นำสุข คลายทุกข์ให้พี่น้องประชาชน เดินสายแจกโฉนดที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ เปรย ก.พ.นี้ภาคเหนือตอนบน/ภาคใต้อันดามัน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่อาคารโรงยิม โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผบก.ภ.จว. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่มารอรับโฉนดที่ดินเข้าร่วมในโครงการฯ

นายนิพนธ์กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” นี้เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ถือเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ แก้ไขปัญหาไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดสตูลอยู่ในแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว โดยมีศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา–พัทลุง-สตูล-นครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการโดยออกสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ปรากฏว่าในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 แปลง ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบจากผู้ได้รับทั้งหมด

ทั้งนี้ รมช.มท.ยืนยันว่าจะเร่งรัดการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินให้รวดเร็วทั่วถึงให้ได้มากที่สุดในทุกพื้นที่จังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนต่อไป

“เรามีแผนที่จะไปแจกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งก่อนหน้านี้ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้ไปมอบโฉนดที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไว้แล้ว ซึ่งตามแผนกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะไปมอบต่อที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้” นายนิพนธ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปธน.ไบเดน ของสหรัฐ โชว์หวาน! จูบภรรยา ก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทำงาน
บทความถัดไปรถบรรทุก 6 ล้อ เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า คนขับติดภายในรถ จนท.เร่งช่วยเหลือด่วน!