สระแก้ว คลายล็อก ร้านอาหาร-ผับ-บาร์-จำหน่ายสุรา เปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

สระแก้ว คลายล็อก ร้านอาหาร-ผับ-บาร์-จำหน่ายสุรา เปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัด ที่ 0270/2564 ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564

โดย ให้สถานบริการ สถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้ปิดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงการให้บริการ การนั่งบริโภคในร้าน ไม่เกิน 23.00 น. หรืออาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้แสดงดนตรีได้ แต่งดการเต้นรำ

จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงการให้บริการ การนั่งบริโภคในร้าน ไม่เกิน 23.00 น. หรืออาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้แสดงดนตรีได้ แต่งดการเต้นรำ

จำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา เปิดบริการและให้บริโภคในในร้านได้ โดยให้ปิดจำหน่ายอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการให้บริการและการบริโภค ในร้านอาหารหรือสถานที่ ไม่เกิน 23.00 น. หรืออาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้ อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ จัดให้มีทางเข้า – ออก ชัดเจน และมีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือสมุดลงทะเบียน ขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 508-510 ประจำวันที่ 1 ก.พ. 64
บทความถัดไปตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2ปี งวดที่ 201-209 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564