ฉะเชิงเทรา ยกเลิกจุดตรวจคัดกรอง- ผ่อนคลายกิจกรรม ไฟเขียวผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งดื่มได้

ฉะเชิงเทรา ยกเลิกจุดตรวจคัดกรอง- ผ่อนคลายกิจกรรม ไฟเขียวผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งดื่มได้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มียอดผู้ป่วยสะสม รวม 27 คน ยังรักษาอยู่ 2 ราย รักษาหายแล้ว 25 คน และไม่มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 17 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีมติผ่อนคลาย ให้ยกเลิกการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น

จึงเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง นอกจากนี้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ สามารถจําหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น.(เน้นการเว้นระยะห่าง

และต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด) และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมที่มีความจำเป็น เช่นการส่งสิ่งของ สินค้า กิจการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ต้องยื่นขออนุญาตที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป ทั้งนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2564 เป็นตันไป และสำหรับบ่อนการพนัน สนามชนไก่สนามกัดปลา ฯลฯปิดสถานที่ทุกพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา การ์ดอย่าตก หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ สวมหน้ากากอนามัย เข้า – ออกสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน ไม่ใช้ของส่วนตัวรวมกับผู้อื่น และหากมีอาการไข้สูง เจ็บคอ ไอแห้ง มีน้ำมูกไหล และหายใจเหนื่อยหอบ

ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม แจ้งข่าวได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทรา สายด่วนโควิค 094-7922525 และ038-511208-10

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บสย. โชว์ผลงาน30ปี “ค้ำฯเติมทุนเอสเอ็มอี”ทะลุ 1 ล้านล้านบาท
บทความถัดไปกลุ่มสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ประณามเหตุรัฐประหารในเมียนมา