สมุทรสาคร ยอดป่วยโควิด-19 รายใหม่เริ่มลดลง ล่าสุด พบป่วยเพิ่ม 202 ราย

โควิด-19

สมุทรสาคร ยอดป่วยโควิด-19 รายใหม่เริ่มลดลง ล่าสุด พบป่วยเพิ่ม 202 ราย

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาครเมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 202 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 107 ราย จำแนกเป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างด้าว 105 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 95 ราย จำแนกเป็นคนไทย 33 ราย และคนต่างด้าว 62 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 14,893 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,331 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 12,562 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 521 ราย ต่างด้าว 323 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,217 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 8,827 ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 5 ราย เป็นคนไทย 4 ราย และต่างด้าว 1 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 6,003 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 162,432 ราย ผลการตรวจแลป (06 ก.พ.64) จำนวน 5,669 ราย พบเชื้อ 107 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 151,324 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,907 ราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image