ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ แนวทางจัดซื้อวัคซีนโควิด ระยะแรกยังไม่อนุญาต “อปท.” จัดซื้อ

ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ แนวทางจัดซื้อวัคซีนโควิด ระยะแรกยังไม่อนุญาต “อปท.” จัดซื้อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเนื้อหาระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กระทวงมหาดไทย ว่า

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในช่วงการแพร่ระบาด

ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนมีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด

จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รับทราบและเข้าใจว่าในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้น ที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน

Advertisement

และกระจายวัคซีนตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน จึงไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือ อปท. จัดซื้อกับผู้ผลิตวัดชีนได้โดยตรง

ดังนั้นขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกพื้นที่ แจ้งให้ อปท. และภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าว

 

 

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image