“ดร.จุ๊” นำทีมกลุ่มพัฒนาเมืองพิบูล ลงชิงเก้าอี้ ชูสโลแกน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อประชาสุขใจ”

“ดร.จุ๊” นางสาวศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นำทีม“กลุ่มพัฒนาเมืองพิบูล” ลงสมัครนายกเล็ก-ส.ท.เมืองพิบูลมังสาหาร ชูสโลแกน “ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อประชาสุขใจ” เน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,การศึกษา,คมนาคม,สังคมสูงวัย,และการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเมืองท้องถิ่นที่ จ.อุบลราชธานี คึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครอุบลและเทศบาลเมือง 4 แห่ง ล่าสุด ดร.ศิริมาเมธ์วดี หรือ ดร.จุ๊ นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) “กลุ่มพัฒนาเมืองพิบูล” ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ส.ท. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โดยมีกลุ่มมวลชนที่ให้การสนับสนุนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมาก โดยดร.จุ๊ ได้เบอร์ 2ดร.ศิริมาเมธ์วดี  กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เนื่องจากได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่างๆ ในหลายกระทรวง จึงได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในต่างจังหวัด พบว่าแต่ละจังหวัดมีการรพัฒนาในหลายๆ ด้านที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยกว่าบ้านเรา จึงต้องการนำเอาแนวคิดและประสบการณ์เหล่านั้นมาผนวกกับความรู้ ความสามารถที่มีอยู่เพื่อมาพัฒนาบ้านเกิด ให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน ได้ชูนโยบายการลงสมัครนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารรภายใต้สโลแกน “ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา เพื่อประชาสุขใจ” โดยจะเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีรายได้ จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

สำหรับประวัติ ดร.ศิริมาเมธ์วดี หรือ ดร.จุ๊ เป็นชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร จบปริญญาเอก คณะวิศวกรรรมไฟฟ้า และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ในการทำงาน อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทอุบลพร็อพเพอร์ตี้ (ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์) อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัทแอดเพย์เซอร์วิส พอยท์ (ธุรกิจด้านเทคโนโลยี) อดีตอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์องค์กรสากลคณะวิศวกรรรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image