โควิดสมุทรสาครยังพุ่ง ผู้ป่วยใหม่ 129 ราย สะสม 1.5 หมื่นราย

รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 129 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 73 ราย จำแนกเป็นคนไทย 11 ราย และคนต่างด้าว 62 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 56 ราย จำแนกเป็นคนไทย 30 ราย และคนต่างด้าว 26 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,476 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,535 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 12,941 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 371 ราย ต่างด้าว 384 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 3,334 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 11,381 ราย นอกจากนี้ ในส่วนของผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมทั้งหมด 6 ราย เป็นคนไทย 5 ราย และต่างด้าว 1 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 4,295 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 173,180 ราย ผลการตรวจแล็บ (10 ก.พ.64) จำนวน 1,734 ราย พบเชื้อ 73 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแล็บรวมจำนวนทั้งสิ้น 169,780 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,165 ราย

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image