สมุทรสาคร พบติดเชื้อรายใหม่ 88 ราย

สมุทรสาคร พบติดเชื้อรายใหม่ 88 ราย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 88 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุก 62 ราย จำแนกเป็นคนไทย 2 ราย และ คนต่างชาติ 60 ราย พบจากตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 26 ราย จำแนกเป็นคนไทย 19 ราย และคนต่างชาติ 7 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,914 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุกทั้งคนไทย และคนต่างชาติรวม 13,377 ราย และจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทั้งคนไทย และคนต่างชาติ รวม 2,537 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน 354 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 202 ราย ต่างชาติ 152 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 213 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 15,340ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 7 ราย เป็นคนไทย 6 ราย และต่างชาติ 1 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 2,126 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 179,691ราย ผลการตรวจแลป (17 ก.พ.64) จำนวน 2,084 ราย พบผู้ติดเชื้อ 62 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 179,537 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,377 ราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image