ผู้ว่าสระแก้ว นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดสระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำ เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันมาฆบูชา ซึ่งวันมาฆบูชา คือ วันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image