งานสินค้าเกษตรสุรินทร์ยิ่งใหญ่ ใช้ควายคู่ราคา 7 ล้านร่วมเปิดงาน

งานสินค้าเกษตรสุรินทร์ยิ่งใหญ่ ใช้ควายคู่ราคา 7 ล้านร่วมเปิดงาน

สุรินทร์-นำกะเบ็ยคู่ 7 ล้าน เปิดงานแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตและจัดพื้นที่ทางการเกษตร สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น และนำผลผลิตทางการเกษตรมาแสดงและจำหน่ายแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปรวมทั้งการประกวด วัว ควาย เป็ด ไก่ และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆอีกมากมาย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ที่บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ประจำปี 2564 โดยมีนายบุญร่วมอินทสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข นำส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบลศรีสุข กล่าวรายงาน

สำหรับตำบลศรีสุข ติด 1 ใน 5 ตำบล ของ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 56 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 9,492 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ มีลำห้วยทับทันไหลผ่านใจกลางตำบลศรีสุข ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรกับประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการทางด้านการเกษตร และการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงได้จัดทำโครงการการแสดงสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรสร้างผลผลิตทางการเกษตรด้านพืชและด้านสัตว์ สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในตำบลศรีสุขมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร และการประกวด วัว ควาย เป็ด ไก่ และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดขบวนรถแห่พืชผลทางการเกษตรของชุมชน การเลี้ยงสัตว์ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านการเกษตร การประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันตำข้าวลีลาแบบโบราณ การจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลศรีสุข โรงเรียนในพื้นที่ ส่วนราชการและภาคเอกชน โดยมีชาวบ้าน นักเรียน ในตำบลศรีสุข มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคมนี้

โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการนำกระบือพันธุ์ไทย (ภาษาเขมรเรียกกะเบ็ย) ที่มีเอกลักษณ์สวยงาม จำนวน 2 ตัว มาร่วมเปิดงานด้วย โดยกระบือดังกล่าวตัวแรกชื่อทองใบ และตัวที่ 2 ชื่อทองเอก หลังจากลั่นฆ้องเปิดงาน ประธานในพิธี พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ก็โชว์ลีลาการขึ้นนั่งหลังกระบือทั้ง 2 ตัวให้ชมด้วย

สำหรับกระบือทั้ง 2 ตัวที่สร้างความฮือฮาและเป็นที่สนใจของชาวบ้านที่พบเห็นตามมาดูอย่างใกล้ชิด บางคนถึงกับเอ่ยปากว่า ตัวใหญ่สวยงามอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งเจ้าทองใบและเจ้าทองเอก เจ้าของบอกว่า เป็นกระบือพ่อพันธุ์จากนินลนีย์ฟาร์มเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น 2 ตัว ในจำนวน 4 ตัวในฟาร์ม โดยเจ้าทองใบ มีอายุ 6 ปี เจ้าทองเอก อายุ 4 ปี มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ประเทศไทย และถือว่ามีค่าตัวที่แพงที่สุดด้วย ตัวละสามล้านห้าเลยทีเดียว รวม 2 ตัว ที่มาโชว์วันนี้ มูลค่าสูงถึง 7 ล้านบาท

นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีอำนาจหน้าที่ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องประชาชนด้านการเกษตร ประกอบกับรัฐบาลก็มีนโยบายทางด้านการเกษตรหลายด้านด้วยกัน เป็นการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทำการเกษตรแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานในพื้นที่ ที่เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานให้มีกระบวนการทำงาน ส่งเสริมการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและของชาติสืบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon