‘บิ๊กอุ้ย’ลงพื้นที่ระนองตรวจเยี่ยมนป.สอ.รฝ.451 เกาะช้าง ชูปกป้องอธิปไตยชาติ-ทะเล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่จ.ระนอง พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) และ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทางลงพื้นที่จ.ระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(นป.สอ.รฝ.)ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย นป.สอ.รฝ.ที่ 451 เกาะช้าง จ.ระนอง โดยมี พล.ร.ต.อุทัย ชีวะสุทธิ ผบ.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ โดย ผบ.ทร. ได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ และ ให้โอวาทแก่กำลังพล ก่อนเข้ารับฟัง การบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คณะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ก่อนเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในหน่วย

พล.ร.อ.ชาติชาย กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลว่า นป.สอ.รฝ.ที่ 451 นับเป็นหน่วยเฉพาะกิจอีกหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ ที่มีภารกิจสำคัญในการป้องกัน ภัยคุกคามทางทะเล คุ้มครองเรือประมงไทย และตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ กับสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือของทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งต้องปฏิบัติการต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้กำลังพลทุกนาย มีความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้า ในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดไป โดย ผู้บังคับบัญชาทุกนาย มีความห่วงใยและจะติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานทุกรูปแบบต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำ ในความเข้มข้นของการเฝ้าตรวจการณ์ทางทะเลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธการ และยุทธวิธี

“สิ่งสำคัญที่ผมขอให้กำลังพลทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตลอดเวลา นั่นก็คือ การปฏิบัติทุกภารกิจต้องมีการวางแผนที่ดี มีการฝึกทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความชำนาญสูงสุด สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการตราทางเป้า การฝึกหน้าที่ประจำอาวุธของหน่วย การฝึกกำลังพลให้มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ ไม่ประมาท ปฏิบัติงานทุกภารกิจต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำงานประสานสอดคล้องอย่างมืออาชีพ นำทุกบทเรียนสำคัญที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากพวกท่าน ต้องปฎิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้นการให้ความสำคัญในการสร้างมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยประสบการณ์การทำงานของพวกท่านทุกคน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะแวดล้อมของพื้นที่เป็นอย่างดี มีคุณลักษณะของความเป็นชาวเรือ ที่มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้การปฏิบัติภารกิจนับต่อจากนี้ไป บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางทะเลที่จะส่งผลให้ กองทัพเรือเป็น กองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ตลอดไป ”

สำหรับ นป.สอ.รฝ. ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการสนับสนุนกำลังทางเรือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ โดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบและเฝ้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมงตลอดจนการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปรกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ โดยเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง มีพื้นที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง 20 กิโลเมตร และห่างจากเกาะพยาม 4 กิโลเมตร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้รมว.ท่องเที่ยวหวังใช้ซิตี้รันเป็นกิจกรรมกระตุ้นความคึกคัก 5 เมืองใหญ่ ก่อนเปิดประเทศช่วงปลายปี
บทความถัดไปเฟลชสปีช : ‘สยบยอม’ต่ออะไร