สสจ.พิษณุโลก เตือนไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน พบผู้ป่วยเดือนนี้ 43 ราย

วันที่ 29 สิงหาคม จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลสถิติมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 408 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 46.82 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนในเดือนสิงหาคมนี้ พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 43 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกระจายไปทุกอำเภอ โดยนพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้วงจรการเพาะพันธุ์ยุงลายมีมากขึ้นทั้งแหล่งน้ำขัง ซึ่งเบื้องต้นทางสาธารสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมาตรการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้งตามบ้านเรือน โรงเรียน วัด หรือแหล่งชุมชน เพื่อป้องกันไข้เลือดออกกลับมาระบาดวงกว้าง

นอกจากนี้นพ.ไกรสุข ยังกล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสซิก้าในประเทศไทยอยู่ในระดับสีแดง คือ มีการกระจายของโรคอย่างกว้างขวางในช่วง 3 เดือน จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในรอบปีที่ผ่านมา 8 จังหวัดที่สามารถควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุดรธานี และ กาญจนบุรี ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ยังไม่ได้รับรายงานผู้ป่วยแต่อย่างใด ในเรื่องนี้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลกมีมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมได้ดำเนินโครงการ “หมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ำยุงลาย จ.พิษณุโลก” โดยให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำทุกชนิด ป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรค ชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากประชาชน หากสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน และร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงในครัวเรือนและสถานที่สาธารณะได้แก่ วัด โรงเรียน เป็นสำคัญ โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างชุกจึงต้องตรวจตราดูแลอย่างละเอียดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon