‘ราชบุรี’ พบเพิ่มผู้ป่วยโควิดอีก 4 ราย เกี่ยวข้องพื้นที่กรุงเทพฯ 

ราชบุรีพบเพิ่มผู้ป่วยโควิดอีก 4 ราย เกี่ยวข้องพื้นที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 4 ราย ( รายที่ 59 , 60 , 61 , 62 ของจังหวัด ) มีความเกี่ยวข้อง กทม. จำนวน 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 58 จำนวน 2 ราย ดังนี้
รายที่ 59 เพศชาย อายุ 33 ปี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพรับราชการ ทำงานที่ กทม. รักษาที่ รพ.โพธาราม

รายที่ 60 เพศหญิง อายุ 21 ปี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง อาชีพพนักงานบริษัท รักษาที่ รพ.ราชบุรี มีประวัติไปสถานบันเทิงที่ กทม.

รายที่ 61 ( ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 58) เพศชาย อายุ 64 ปี ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก อาชีพข้าราชการบำนาญ รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ

รายที่ 62 (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 58) เพศหญิง อายุ 64 ปี ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก อาชีพข้าราชการบำนาญ รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ รวมมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 47 ราย อยู่ในการเฝ้าระวังและดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 62 ราย ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 13 ราย รักษาหาย 49 ราย ( ผู้ป่วยรายที่ 51 กลับบ้าน )

ในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ขอให้ประชาชนที่ไปสถานบันเทิงในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี (รายชื่อสถานบันเทิงตามสื่อต่างๆ ) ในช่วงเดือนมีนาคม ให้รีบไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ขอความร่วมมือหน่วยราชการและประชาชนจังหวัดราชบุรีร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคโควิด 19

กิจกรรมช่วงสงกรานต์ ให้จัดเฉพาะสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุญาตนายอำเภอ รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ และจัดกิจกรรมในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ งดสาดน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม งดคอนเสิร์ต เข้มงวดการใช้ DMHTT หากผ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ

ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกนQR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon