จังหวัดนนทบุรี พบป่วยอีก 69 ราย เด็ก 1 ขวบ ติดจากพ่อ ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง

จังหวัดนนทบุรี พบป่วยอีก 69 ราย เด็ก 1 ขวบ ติดจากพ่อ ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14 เมษายน ศูนย์ปฎิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่าพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 69 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 30 ราย เพศชาย 39 ราย ไทย 67 ราย ต่างด้าว 2 ราย (พม่า) ภูมิลำเนา อำเภอเมืองนนทบุรี 27 ราย อำเภอปากเกร็ด 14 ราย อำเภอบางกรวย 11 ราย อำเภอบางบัวทอง 8 ราย อำเภอบางใหญ่ 7 ราย อำเภอไทรน้อย 2 ราย มีอาการ 52 ราย (75%) ไม่มีอาการ 17 ราย (25%) ความสัมพันธ์

1.สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 47 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) (68%)
2.สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 19 ราย (28%)
3.ตลาดบางแค 1 ราย
4.ไม่ทราบชัดเจน 2 ราย
ค่า CT (Cycle Threshold)
-ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
-ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

1.รายที่ 512 อาย 21 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน ว่างงาน ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 16.26 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

2.รายที่ 513 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน ว่างงาน ไปร้านฟ้าปิ่นเกล้า
มีอาการ CT = 20.62 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

3.รายที่ 514 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางไผ่ อาชีพนักร้อง ร้านนัวเนีย ทองหล่อ
ไม่มีอาการ CT= 16.84 อยู่ระยอง กำลังเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรี

4.รายที่ 515 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT 18.03 = นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

5.รายที่ 516 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพข้าราชการ กรมอนามัย / DJ. ร้าน Dolla Bangkok มีอาการ CT = 19.97 นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

6.รายที่ 517 อายุ 43 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพพนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 25.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

7.รายที่ 518 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย อาชีพร้านถ่ายรูป สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.09 นอนศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

8.รายที่ 519 อายุ 41 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางรักพัฒนา อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 18.03 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

9.รายที่ 520 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพพนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 15.93 นอนโรงพยาบาลวิภาวดี

10.รายที่ 521 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

11.รายที่ 522 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพนักดนตรี ร้านซุปเปอร์ฮิต กทม./ ร้านเสวนา รัชโยธิน/ ร้าน ซิงค์ รังสิต มีอาการ CT = 19.87 นอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ

12.รายที่ 523 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด ข้าราชการตำรวจ ไป Dubai Luxury Club ไม่มีอาการ CT = 21.36 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

13.รายที่ 524 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 28.60 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

14.รายที่ 525 อายุ 15 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ
ไม่มีอาการ CT = 27.63 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

15.รายที่ 526 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 22.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

16.รายที่ 527 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 32.96 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

17.รายที่ 528 อายุ 33 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 29.75 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

18.รายที่ 529 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.75 นอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

19.รายที่ 530 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.50 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

20.รายที่ 531 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 37.13 นอนสถาบันโรคทรวงอก

21.รายที่ 532 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.29 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

22.รายที่ 533 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง นักศึกษา ไม่ทราบสาเหตุมีอาการ CT = 17.76 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

23.รายที่ 534 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพรับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 14.73 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

24.รายที่ 535 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพแม่บ้าน สัมผัสผู้ติดเชื้อมมีอาการ CT = 25.18 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

25.รายที่ 536 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขนุน อาชีพพนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.08 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

26.รายที่ 537 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.55 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

27.รายที่ 538 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพช่างซ่อมรถ ไปร้าน For Fun Club ประชานิเวศน์ 1 มีอาการ CT = 24.22 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

28.รายที่ 539 อายุ 47 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.36 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

29.รายที่ 540 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ DJ ร้านชายคาพักกาย ลาดพร้าวไม่มีอาการ CT = 22.21 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

30.รายที่ 541 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 21.61 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

31.รายที่ 542 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพพนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 33.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

32.รายที่ 543 อายุ 56 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 31.80 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

33.รายที่ 544 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ  ไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีอาการ CT = 22.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

34.รายที่ 545 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพพนักงานบริษัท ไปร้านชงเจริญ มีอาการ CT = 18.57 นอนโรงพยาบาลโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

35.รายที่ 546 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.86 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

36.รายที่ 547 อายุ 55 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักใหญ่ อาชีพ ค้าขาย ไปตลาดบางแคไม่มีอาการ CT = 35.76 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

37.รายที่ 548 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ ไปร้าน The Cassette Bar เอกมัยมีอาการ CT = 20.54 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

38.รายที่ 549 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 25.73 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

39.รายที่ 550 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางสีทอง ไปเที่ยวร้าน The Cassette Bar เอกมัยมีอาการ CT = 16.84 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

40.รายที่ 551 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 16.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

41.รายที่ 552 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 18.41 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

42.รายที่ 553 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ ลูกจ้างร้านคิวชูจังการะ ทองหล่อ ไปเที่ยว เอกมัย ทองหล่อมีอาการ CT = 15.88 นอนโรงพยาบาลโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

43.รายที่ 554 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.57

44.รายที่ 555 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22 นอนโรงพยาบาลเอกชัย

45.รายที่ 556 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ บาร์เทนเนอร์ ร้านดิกบาร์ ข้าวสารมีอาการ CT = 21.60 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

46.รายที่ 557 อายุ 1 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง  สัมผัสผู้ติดเชื้อ (บิดา) มีอาการ CT = 15.15 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

47.รายที่ 558 อายุ 30 ปี เพศหญิง (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์ อาชีพ รับจ้างพี่เลี้ยงเด็ก สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 21.13 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

48.รายที่ 559 อายุ 36 ปี เพศชาย (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์ อาชีพ รับจ้าง (ขับรถ) สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 28.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

49.รายที่ 560 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้ามีอาการ CT = 18.65 นอนโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

50.รายที่ 561 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 16.16 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

51.รายที่ 562 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ นักทำเพลง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 19.24 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

52.รายที่ 563 อายุ 61 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ ขายของ สัมผัสผู้ติดเชื้อ
มีอาการ CT = 22.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

53.รายที่ 564 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ขายของออนไลน์ ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้ามีอาการ CT = 19.64 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

54.รายที่ 565 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง อาชีพ พนักงานธนาคาร CIMB สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 18.00 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

55.รายที่ 566 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

56.รายที่ 567 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไปสถานบันเทิงรัชดามีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

57.รายที่ 568 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 19.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

58.รายที่ 569 อายุ 13 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.26

59.รายที่ 570 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.37 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

60.รายที่ 571 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.35 นอนโรงพยาบาลบางประกอก รังสิต

61.รายที่ 572 อายุ 35 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 29.48 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

62.รายที่ 573 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 14.98 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

63.รายที่ 574 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ พนักงานต้อนรับ ทำงานร้าน Dubai รัชดามีอาการ CT = 22.92 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

64.รายที่ 575 อายุ 37 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.12 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

65.รายที่ 576 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ นักข่าว สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

66.รายที่ 577 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ นักดนตรี/นักร้อง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 16.40 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

67.รายที่ 578 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 30.19 นอนสถาบันโรคทรวงอก

68.รายที่ 579 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

69.รายที่ 580 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.วัดชลอ อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ร้าน Demo ผับ ทองหล่อ มีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สธ.ยันเตียงผู้ป่วยโควิด -19 ยังว่าง แต่บางส่วนเป็นไอซียูรับเฉพาะอาการหนัก
บทความถัดไปเกาหลีใต้ติดโควิดวันเดียวพุ่ง 713 ราย สูงสุดในรอบ 3 เดือน