ขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 18 ราย เร่งเตรียมโรงพยาบาลสนาม 1 พันเตียง

ขอนแก่นพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 18 ราย เร่งเตรียมโรงพยาบาลสนาม 1 พันเตียง

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 14 เมษายน  นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 18 รายส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสเกี่ยวข้องกับครัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่เสี่ยงและผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม ซึ่งทีมสอบสวนโรค ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อข้อมูลเพิ่มเติมตามระเบียบและขั้นตอนของการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างรัดกุมแล้ว โดยผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 95 ราย ผู้ติดเชื้อล่าสุดส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเกี่ยวข้องกับการเที่ยวผับดังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย รายที่ 78 เป็นหญิง อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ ภูมิลำเนา อยู่ที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มีอาการไอแห้งๆ พบมีประวัติเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่ กรุงเทพฯ

รายที่ 79 เป็นหญิง อายุ 20 ปี เป็นนักศึกษา ภูมิลำเนา อ.หนองสองห้อง มีอาการไอมีเสมหะ มีประวัตเสี่ยงคือ เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ที่กรุงเทพฯ

รายที่ 80 เป็นหญิง อายุ 45 ปี อาชีพ ค้าขาย ภูมิลำเนา อ.เมือง ขอนแก่น ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง เดินทางจากพื้นเสี่ยง คือที่กรุงเทพฯ

รายที่ 81 เป็น อายุ 20 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น มีอาการเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด ที่ กรุงเทพฯ

รายที่ 82 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ที่ กรุงเทพฯ ภูมิลำเนา อ.แวงน้อยมีอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ประวัติเสี่ยง สัมผัสเคสยืนยันในที่ทำงาน ที่กรุงเทพฯ

รายที่ 83 เป็นหญิง อายุ 25 ปี อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น มีอาการไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก เสมหะ ประวัติเสี่ยง ไปเที่ยวผับ Dirty bar ที่ทองหล่อ

รายที่ 84 เป็นชาย อายุ 23 ปี อาชีพ ช่างแต่งหน้า ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น มีอาการ ไอ ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น)

รายที่ 85 เป็นชาย อายุ 28 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 86 ขอนแก่น) ที่สถานบริการชื่อดังริม ถ.มิตรภาพ จ. ขอนแก่น

รายที่ 86 เป็นชาย อายุ 24 ปี อาชีพ You tuber ภูมิลำเนา อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ มีอาการ ไอ
เจ็บคอ ประวัติเสี่ยง มีอาชีพ เป็นนักแสดง เดินทางไปแสดงตามผับและ สถานบันเทิง

รายที่ 87 เป็นชาย อายุ 33 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ ไม่มีอาการ มีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 88 เป็นหญิง อายุ 45 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 87

รายที่ 89 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.หนองเรือ ไม่มีอาการ
ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 63

รายที่ 90 เป็นชาย อายุ 35 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จ.กาญจนบุรี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 63

รายที่ 91 เป็นชาย อายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 60

รายที่ 92 เป็นหญิงอายุ 37 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยง

รายที่ 93 เป็นชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีอาการ

รายที่ 94 เป็นชาย อายุ 39 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.เมืองขอนแก่น ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 74

และรายที่ 95 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ไม่ทราบอาชีพ ภูมิลำเนา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ไม่มีอาการ ประวัติเสี่ยงคือไปร้านคาราโอเกะ

นพ.สมชายโชติ กล่าวต่ออีกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ประขาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและสอบสวนโรคเชิงลึกทั้งหมดแล้ว ทำให้ขณะนี้ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่15 ธ.ค. 2563 – 13 เม.ย. 2564จำนวน 95 รายและระลอกใหม่ครั้งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้ได้สั่งการพื้นที่เตรียมความพร้อมยา เวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามต่อไป

ด้านนายแทพย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา มาเยี่ยมครอบรัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้มาของตรวจกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กางทางการแพทย์ จนทำให้พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น

โดยขณะนี้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้เตรียมโรงพยาบาลสนามจำนวน 1,000 เตียง ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดมีความพร้อมแล้ว โดยการให้โรงพยาบาลประจำอำเภอ เป็นโรงพยาบาลสนาม ที่ขณะนี้มีความพร้อมแล้วทั้ง 1,000 เตียง นอกจากนี้ยังเตรียมพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ในพุทธมณฑลอีสาน ที่จะสามารถรองรับได้อีก 240 เตียง ปภ.เขต6 อีก 200 เตียง โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนีคดีตะลุมบอนแทงอส.เจ็บมา 11 ปีถูกตำรวจตามจับบนรถไฟ
บทความถัดไปหนุ่มโคราชตกงาน พิษโควิด หมดหนทาง ไม่มีเงินกลับบ้าน โดดขวางรถ ก้มกราบกลางถนน