วันเดียว ‘โควิดนนท์’ พุ่ง 108 ราย ทั้ง ‘หญิงตั้งครรภ์- น.ร.- ขรก.-พนง.ร้านอาหาร’

วันเดียว ‘โควิดนนท์’ พุ่ง 108 ราย ทั้ง ‘หญิงตั้งครรภ์- น.ร.- ขรก.-พนง.ร้านอาหาร’

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 เมษายน ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 108 ราย สะสมระลอกใหม่ 918 ราย (ระลอกเมษายน 717 ราย) ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง

จำแนกเป็น เพศหญิง 52 ราย เพศชาย 56 ราย ภูมิลำเนาอำเภอเมืองนนทบุรี 39 ราย อำเภอบางบัวทอง 19 ราย อำเภอบางใหญ่ 18 ราย อำเภอปากเกร็ด 16 ราย อำเภอบางกรวย 11 ราย อำเภอไทรน้อย 5 ราย มีอาการ 73 ราย (67%) ไม่มีอาการ 35 ราย (23%)

ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 85 ราย (สัมพันธ์กับสถานบันเทิง) (78%)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 16 ราย (15%)
3. ร้าน The Moon Bar 1 ราย
4. ร้านอยู่กับเพื่อนบ้าง ปากเกร็ด 1 ราย
5. ไม่ทราบชัดเจน 1 ราย

ค่า CT (Cycle Threshold)
– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

ทั้งนี้ใน 108 ราย มีทั้งหญิงตั้งครรภ์ นักเรียน ข้าราชการ พนักงานร้านอาหาร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon