มทภ.4 เปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

มทภ.4 เปิดการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ สร้างความเข้มแข็ง ปฏิบัติการเชิงรุก รับผิดชอบพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่จ.สงขลา พล.ท.กรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.4) เดินทางเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี

พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า กำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่อประสิทธิภาพให้กับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ จึงจัดให้มีการฝึกขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพิ่มขีดความสามารถ และความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย ทั้งนี้ เมื่อจบไปเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง และจากสถานการณ์ในปัจจุบันนอกจากชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ จะทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้ว ยังคงทำภารกิจที่สำคัญยิ่งอีกหนึ่งประการ นั่นก็คือ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์จะทำหน้าที่ตรึงหน้าแนวชายแดนทุกตารางนิ้ว เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชนในภาพรวม ให้สามารถควบคุม สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศ ที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon