สระบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ระลอกใหม่สะสมแล้ว 228 ราย

สระบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ระลอกใหม่สะสมแล้ว 228 ราย

สาธารณสุขสระบุรี แจ้งสถานการณ์โควิด-19 สระบุรี จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ได้แพร่กระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัดโดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 จังหวัดสระบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 14 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 228 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 121 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาหายแล้ว 105 ราย เสียชีวิต 2 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยใหม่ 14 ราย ในวันนี้ มีรายที่ 233 หญิงไทย อายุ 49 ปี รายที่ 234 หญิงไทย อายุ 7 ปี รายที่ 235 ชายไทย อายุ 6 ปี รายที่ 236 หญิงไทย อายุ 6 ปี รายที่ 237 หญิงไทย อายุ 3 ปี รายที่ 233 (ยาย) และรายที่ 234-237 (หลาน) ภูมิลำเนาอำเภอแก่งคอย อยู่ร่วมบ้าน สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 217 (ลูกเขย) ทั้ง 5 ราย ตรวจพบเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชน รายที่ 238 หญิงไทย อายุ 54 ปี ภูมิลำเนาอำเภอวิหารแดง ไม่ได้ประกอบอาชีพ ภรรยาผู้ติดเชื้อรายที่ 142 และสัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 211

รายที่ 239 ชายไทย อายุ 10 ปี ภูมิลำเนาอำเภอวิหารแดง นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 148, 149, 150, 151 ตรวจพบเชื้อขณะกักกันตัวที่บ้าน

รายที่ 240 หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพฟรีแลนซ์ รายที่ 241 หญิงไทย อายุ 52 ปี อาชีพตัวแทนบริษัท

รายที่ 240 และ 241 ภูมิลำเนาอำเภอเมืองสระบุรี สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 230 (เป็นญาติร่วมเดินทางไป อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว)

รายที่ 242 หญิงไทย อายุ 67 ปี ภูมิลำเนาอำเภอพระพุทธบาท อาชีพรับจ้างอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการติดเชื้อ

รายที่ 243 ชายไทย อายุ 42 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเมืองสระบุรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว สามีผู้ติดเชื้อรายที่ 229 สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 200 (แม่) 201 และ 202 (หลาน)

รายที่ 244 ชายไทย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อาชีพรับจ้าง (บิดาผู้ติดเชื้อรายที่ 177 )

รายที่ 245 หญิงไทย อายุ 31 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อาชีพพนักงานบริษัท (บุตรผู้ติดเชื้อรายที่ 179)

รายที่ 246 ชายไทย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อาชีพพนักงานขับรถ (บุตรผู้ติดเชื้อรายที่ 179)

รายที่ 244-246 ตรวจพบเชื้อขณะอยู่ในสถานที่กักกันที่จังหวัดสระบุรีจัดให้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้สอบสวนโรค และตรวจหาเชื้อผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 21 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 18 ราย ได้ดำเนินการกักกันตัวผู้สัมผัสเหล่านี้ในสถานที่กักกันที่จังหวัดกำหนด ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน และได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงทุกที่ที่ผู้ป่วยไปสัมผัสตามมาตรฐาน ตลอดจนค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประวัติการติดเชื้อยังคงเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ญาติและเพื่อนร่วมงานใกล้ชิดกัน มีการรับประทานอาหาร พูดคุยโดยไม่สวมหน้ากาก ดื่มสุรา กินเลี้ยงกัน มีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ใช้ของร่วมกัน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อ ลงทะเบียนทุกที่ที่ไป แยกการรับประทานอาหารคนเดียวและงดการไปในสถานที่มีการชุมนุมแออัด และหากท่านสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิต-19 หรือมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นแดง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร 09-6909-9179, Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์แทงก์ความคิด : ฉีดวัคซีนโควิด
บทความถัดไปอยุธยาติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 20 คน ยอดรวมเป็น 500 คน