สระบุรี เตือนรับมือฝนตกหนัก ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2564 ภาคกลางในช่วงวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2564 ฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคกลางระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่ 16-14 พฤษภาคม 2564

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและน้ำป่าไหลหลาก จึงให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรีอำเภอทุกอำเภอและเทศบาลทุกแห่ง

สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วยดังนี้ 1.ให้ประชาชนพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันเหตุผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

2.เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนกับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในพื้นที่

Advertisement

3.หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมงโดยประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาภาคเอกชน ในพื้นที่เข้าร่วม

4.ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่าน line “ปภ.พรับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน line ID: 1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง

5.หากเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีพร้อมทั้งแจ้งแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีทราบทันทีทางหมายเลขโทรศัพท์ 063 340722-5 หรือโทรสาร 0-3634-0721 และแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ “อุทกภัย/ภัยแล้งสระบุรี” ตาม QR Code นี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image