เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ต้องจัดเลือกตั้งนายกใหม่ ครั้งที่ 3 หลังผู้สมัครเพียงคนเดียว คะแนนแพ้โหวตโน

เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง ต้องจัดเลือกตั้งนายกใหม่ ครั้งที่ 3 หลังผู้สมัครเพียงคนเดียว คะแนนแพ้โหวตโน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 2 หลังจากที่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) มากกว่าช่องลงคะแนน แม้จะในครั้งนั้นจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงรายเดียว

ทำให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีต้องจัดทำการเลือกตั้งใหม่เป็นครั้งที่ 2 โดยได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้สมัครเพียงคนเดียวคือ นางจิตรา วงศ์เฉลียว หมายเลข 1

และผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ปรากฏว่า นางจิตรา วงศ์เฉลียว ได้ 149 คะแนน ขณะที่คะแนนไม่เลือกผู้ใดมีถึง 169 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 503 คน มาใช้สิทธิ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 65.01 และบัตรเสีย 9 บัตร

ทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่างขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 3 ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 111 กล่าวว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้บริหารที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด

กรณีนี้จะส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครเดิมไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ทำให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานีจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่างใหม่ และเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่

สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสว่างแจ้งสบายใจ อ.สว่างอารมณ์ เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า นายบุญนาค บูรณพันธ์ ได้ 171 คะแนน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 322 คน มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 181 คน คิดเป็นร้อยละ 56.21 บัตรเสีย 5 บัตร บัตรไม่ลงคะแนน 5 บัตร ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon